Malaysia Part 5

in #photography3 years ago (edited)

Ini Adalah suasana kota Malaysia pada malam hari jika di lihat dari atas (capek balik pasarmalam)