Sentyment / A sentiment - #streetphotography in Leopolis

in photofeed •  6 months ago

DSC_8694-1.jpg

Na ulicy Pidvalnej, pod stopami Iwana Fedorowicza - drukarza, grawera i działacza kultury wschodniosłowiańskiej znajduje się jeden ze lwowskich pchlich targów. W kartonowych pudłach leżą książki - wiele z nich to przedwojenne polskie monografie i opracowania. Zaraz po książkach, najliczniejsze są płyty winylowe ustawione w równych szeregach na łóżkach polowych. Wśród nich leżą pamiątki - ordery po dziadkach upowcach i dziadkach czerwonoarmistach, czapki i hełmy dawnych wykonawców woli sowieckiego imperium, a nawet jeden egzemplarz Mein Kampf w czarnej oprawie.

DSC_8691-1.jpg

On Pidvalna Street, under the feet of Ivan Fyodorov, a printer, engraver and promoter of East Slavic culture, lies one of the flea markets of Lviv. There are books in cardboard boxes - many of them are pre-war Polish monographs and studies. After the books, the most numerous are vinyl records placed in rows on old camp-beds. Among them are memorabilia - orders of grandpas from UPA and grandpas from Red Army, hats and helmets of the former executors of the Soviet Empire's will, and even one copy of Adolf Hitler's "Mein Kampf" in black cover.

DSC_8690.JPG

DSC_8696.JPG

DSC_8697.JPG

CameraNikon D3100
LensNikkor AF 18-105 mm f/3.5
ISO200
LocationPidvalna Str., 13, Leopolis (L'viv)

by @postcardsfromlbn

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Egzemplarze są dwa, a przynajmniej były w sierpniu. Jeden w towarzystwie Jana Kochanowskiego leżał. Zdjęcie zrobiłam, nie publikowałam. Zazwyczaj nie mam super mega zainteresowania moimi zdjęciami, ale nigdy nie wiem, czy komuś nagle nie wpadnie do głowy oskarżyć mnie o promowanie nazizmu.

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=postcardsfromlbn
Post link: http://steemitworldmap.com?post=sentyment-a-sentiment-streetphotography-in-leopolis


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!