You are viewing a single comment's thread from:

RE: Хајдегер и нацизам

in #philosophy6 years ago

Некако сам мислио на тебе, @gorangoran. Само имај у виду да се туђи текстови могу објавити искључиво са одобрењем аутора. У овом случају Дуци ми је дао одобрење пошто му је важно да се ти текстови што више виде и читају, а нема времена ни воље да петља превише око рачунара. Искрен да будем, више бих волео да он отвори налог на Стимиту и сам поставља оно што има, јер има много изванредног материјала.

Ти твоје текстове можеш без проблема да објављујеш на овај начин.

Поздрав

Sort:  

Mnogo hvala, pozdrav

Овде на Стимиту можеш да нађеш целу Дуцијеву књигу „Последња револуција“ на енглеском језику, као и неколико других, изванредних текстова:

https://steem.kasperfred.com/tagsearch/?authors=lighteye&tags=philosophy

Hvala ti! Pogledaću obavezno. Duci se zbog svojih ideala mnogo namučio. Tom čoveku zaista verujem.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 43159.81
ETH 2353.70
USDT 1.00
SBD 5.13