"Isa sa aking kaibigan"

in #philippines3 years ago (edited)

imahe..."Isa sa aking kaibigan"

Mayroon akong kaibigan
Na nagmamahal sa iyo sa lahat ng oras
Na hinahangaan ka nang tahimik
At pinapangarap kang lihim
Ikaw ang ganda ng kanyang araw
Paglalagay sa iyo sa apat na kamara ng kanyang puso
At tuwing dumaraan ka,
Nararamdaman niya na lumulutang s'ya sa kalangitan
Ngunit pagkatapos ay nasaktan siya at nag-iisa
Sa bawat oras na hahanapin ka niya sa isang bagong tao ka nakikita,
Ninais na sana'y isipin mo siya kahit isang araw?
Kailan mo kaya makikita?

Na ang kaibigan ko ay ... Ako!Please like @teardrops on Facebook and Twitter:
https://www.facebook.com/teardropstokens/
https://twitter.com/teardropstokens

Support and Vote "steemgigs" for witness. It will be really helpful. He run a full public RPC 256 GB node as well to balance the steem ecosystem on "www://steemd.steemgigs.org"
To vote himself witness, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" into the first search box for witnesses.
If you want @surpassinggoogle to make witness voting decisions on your behalf, simply visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box for proxy.
Join us in Steemgigs Community on discord: https://discord.gg/CGuPyyT


DQmQshRQamWw6jLvbWNeqDrfFLZ5bekCYLGsPaTvW2Xfuxm_1680x8400.png
sketch-1521339600460.jpg

DQmdKyejpH4V9VkPL23PjRMYfhbLjGK4Wm1hqaJVFmnyb8K.gif

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted by the communal account, @steemph.cebu by aljoursantillan being run at Teenvestors Cebu (Road to Financial Freedom Channel). This service is exclusive to Steemians following the Steemph.cebu trail at Steemauto. Thank you for following Steemph.cebu curation trail!

Don't forget to join Steem PH Discord Server, our Discord Server for Philippines.