My Street Photography | "SABIT BUHAY" sa Muntinlupa City, Philippines

in #philippines3 years ago

Siguro 70% or 80% ng nga filipino ang sumasakay sa pampasaherong dyip. Normal na sa mga filipino ang pagsakay ng dyip, kumbaga kasama na ito sa kanilang pang araw araw na gawain sa buhay. Sa araw araw mong pag sakay ng dyip wala ka bang napapansin? Alam ko meron dahil sino ba ang hindi nakaranas o nakakita ng mga batang badjao katulad nila?

PicsArt_06-25-08.34.34.jpg

I take this picture for my photography. Siguro nagkataon na sila ang nakita ko noong naglalakad ako kaya sila ang napili kong subject para sa potograpiya ko. Sila ay mga batang badjao na sumasabit sa mga jeep para humingi ng barya upang may makain sila sa araw na iyon. Hindi nila alintana ang mainit o maulan na panahon at makikitang wala silang saplong sakanilang mga paa.

LRM_EXPORT_20180622_220920.jpg

Masasabi ko din na sila ang mga BATANG SABIT BUHAY Hanggang kaya pa sabit lang kapit lang. Ang hihilig nilang sumabit naalala ko tuwing pasko nangangaroling pa sa dyip at sinasabayan ng pag-indak ng katawan. Hindi ko sila masisisis o hindi natin sila dapat sisihin dahil maraming sakit ang lipunan isa na lamang ang mga kabataang lumaki na sa lansangan.

Lipunan na may sakit na siyang gumugunaw sa ating pinagmulan at Lipunan na punong puno ng kahirapan, kapaitan at karahasan. Mukha ng kahirapan na matutulungan lamang ng kanyang mga mamamayan.

LRM_EXPORT_20180622_220907.jpg

Location: Muntinlupa City, Philippines
Snap taken: June 2018
Capture: Image where shot using my SAMSUNG J7 Pro

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-06-25T12:47:18
Account Level: 0
Total XP: 55.05/100.00
Total Photos: 10
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank


Ibinahagi ang lathalang ito sa #pilipinas channel para sa mga curator ng Curation Collective Discord Community, binigyan ng upvote at ni-resteem ng @c-squared na account pagkatapos ng manu-manong pagsusuri.
This post was shared in the #pilipinas channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Thank you fo reblogging my blog @c-squared

ang galing post na ito

Salamat kua rg 😍

You received an upvote as your post was selected by the Community Support Coalition, courtesy of @steemph.antipolo

@arabsteem @sevenfingers @steemph.antipolo

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ailyn [Filipino] from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.