MGA BATA NG DUWA SAMTANG NG SAKAY SA KALABAW

in #philippines4 years ago

image
Maayong adlaw ka ninyo na tanan mga higala, ganina samtang ni suroy ko sa bukid nakita nako ning mga bata na ng duwa samtang ng sakay sa kalabaw. Kining mga bata samtang ngpa kaon sa kalabaw ng duwa pud sila bahalag ng sakay sila sa kalabaw lingaw kaayong silang duha wala sila mahadlok na matagak sila basta ang importante lang kay malingaw sila, in ana man jud ang mga bata buhaton ang bisag unsa basta malingaw lang mobo ra kaayo sila og kalipay. Diri na lang ko kutob og daghang salamat.

inyong amigo: @aaronplando

Sort:  

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19284.07
ETH 1313.08
USDT 1.00
SBD 2.45