RAPORT (z oblężonego miasta), czyli PERPETUUMMOBILE 17steemCreated with Sketch.

in perpetuummobile •  3 months ago  (edited)
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Te raporty to swoją drogą dla mnie świetne miejsce by poznać twórców dobrych polskich artykułów, których jeszcze nie znałem i nie obserwowałem :)

·

i o to chodzi!
bierz tam ciekawskich ciekawych ludzików w obserwacje :)
sama tez tu, na tym tagu, niejednego wartościowego autora odkryłam :)

76?

·

uuu 76!!, ma się ten staż w #perpetuummobile :D
mój kalkulator się nieźle machnął, idę udzielić mu nagany

PS:
(dziękuję za kolejne doładowanie PM)

·

..ciekawe, (tak nawiasem :) jaką sytuację zastanie na Steemit dzień, w którym opublikuje ten 76 raport...,
Steemit będzie już wtedy uznaną i szanowaną na świecie platformą blogową,
polish będzie zgodną Wyspą (rozmarzyłam się), a ja pewnie będę już staruszką na rencie.. :D