You are viewing a single comment's thread from:

RE: Pele-Mele - czyli złote myśli

in #pele-mele9 months ago

Co do Carrionera, też lubiłem gościa, czasem dobrze prawił, ale od jakiegoś czasu zachowuje się jakby dostał obuchem w głowę i zjadł wszystkie rozumy... Trudno. Ale dzięki niemu jesteś na Steemie i to się liczy 😉

Artykuły piszesz długo, ale są wyczerpujące. Nie ma się czym przejmować, jesteśmy tu dla zabawy a nie pracy. Nic na siłę, jak masz czas to piszesz a jak nie to kiedy indziej. Sam jak mam chwilę to piszę i czasem też zajmuje mi to kilka dni, albo jestem tak uparty, że nie pójdę spać dopóki nie napiszę do końca.

Fajnie, że wziąłeś udział w konkursie 😉

Posted using Partiko Android