Der er COVID-XX i mit spildevand og min *** afsløre mig. Og det banker på døren...

in #nwo6 months ago

Sammen med Schweiz og Nederlandene. Køre Danmark også forsøg med at finde virussen der slog millioner af mennesker ihjel verden over. Ja, vi kender jo alle én eller snarere flere der er døde af COVID-XX eller har ligget i sengen i flere måneder og hostet blod op.

Fremtiden vil byde på kontrol af det spildevand vi afleder fra vores personlige husholdninger, til gavn for den store epidemi-pandemi-bølge der rammer helt tilfældigt i vores samfund.

SS(I) har i ca. et år kørt forsøg med at måle COVID-XX i spildevandet. Så måske i fremtiden kan du få besøg fra sundhedsmyndighederne under W.H.O., alt sammen til gavn for os alle.

unit-731-germs.jpg
Fra Unit 731 I Harbin, Manchuria 1936-1945.

Kilder:
https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/overvaagning-af-sarscov2-i-spildevand
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Treaty_on_Pandemic_Prevention,_Preparedness_and_Response
https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_731

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16973.06
ETH 1272.62
USDT 1.00
SBD 2.08