Sort:  

Takk @Valth.
Så lenge man bruker Raw filer er bildebehandling en vesentlig del av prosessen, og det er like mange måter å behandle bilder i lightroom på som det er fotografer... :)
God helg :)
Erlend

Ja, ikke sant. Jeg har alltid hørt at det er minst like viktig med etterarbeidet som selve bildet, selv om jeg aldri har satt meg inn i akkurat den prosessen selv. God helg til deg også :)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26922.59
ETH 1880.70
USDT 1.00
SBD 2.20