STEEM Personlig bilskilt? Hvem er tøff nok? (Norwegian post)

in #norway6 years ago

God søndag Steemere!

Som mange nok har fått med seg, i midten av juni i fjor åpnet Statens Vegvesen for personlige bilskilt. Ut av det blå i dag kom jeg til å tenke på om STEEM / STEEMIT var ledig og mulig å søke på.

steem-bilskilt.png

Til min store overraskelse var begge varianter ledige! Hvem her inne er tøffe nok til å få seg STEEM eller STEEMIT som personlig bilskilt? :-) Hadde jeg hatt bil og vært pengesterk nok (personlige bilskilt koster 9000kr hvis du får det innvilget), hadde dette vært en moro måte å promotere denne fantastiske plattformen på.

steemit-bilskilt.png

Noen her inne som har vært innom tanken? Hva mener dere andre nordmenn her inne om personlige bilskilt, er det verdt prisen? Eller blir det litt for "flashy"?

Håper dere alle har hatt en flott helg!

xoxo
leanvix

Sort:  

Boost Your Post. Send 0.100 STEEM or SBD and your post url on memo and we will resteem your post on 5000+ followers. ( Also if you send 0.300 SBD or steem you will be restmmed over 15000+ followers - additional resteem from thous accounts funaddaa and gordonramsay ) check our account to see the follower count.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63537.51
ETH 3405.29
USDT 1.00
SBD 2.55