Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@joklahoma You have received a 100% upvote from @taginspector because this post did not use any bidbots and you have not used bidbots in the last 30 days!

Upvoting this comment will help keep this service running.

Se der ja! fin fangst!
Jeg og @sintfisk har også vert ute å testa boka du fikk meg til å kjøpe, beste kjøpet jeg har gjordt på lenge, nå er hele kjøleskapet fullt av sopp og tørkeren går for fullt.
Vi har funnet mye svartbrun rørsopp, steinsopp, brun- og rødskrubb, fløyelsrørsopp, og etpar svarte trompeter.
her er en liten del av fangsten den ene dagen:
IMG_UPLOAD_20180828_191614.jpg

·

Det er skikkelig kjekt og høyre at bok kjøpet kom til nytte ;) Eg har brukt den boka mykje i år, har plukka Steinsopp, kantarell, sandsopp, smørsopp, brunskrubb og vorterøyksopp.
Selvfølge lig litt Amanita og Psilocybe semilanceata ;)
Fantastisk og kunne høste inn so mykje god mat grartis uten dato på haha ;)
Happy mushy hunting ;)

·
·

Kjempe kjekt å handle i skogen :D trenger ikke en gang å betale parkering for å gå i den butikken, her har dagens butikker mye å lære, ingen parkerings avgift, ingen dato stempling, bare god gratis mat.
kantarellen har jeg ikke komt meg uti enda, har funnet mye som ligner, men tviler på det er kantareller jeg har funnet, så her må jeg lese mer før jeg fanger denne soppen tenkeg jeg.
tørkemaskingen går og går, men deg minker ikke med sopp i kjøleskapet, vet ikke helt hva vi skal gjøre med alt soppen xD

Oh! Lucky you! You found really big ones!!
Have a good meal!!

Posted using Partiko iOS

·

Thanks @Kaminchan :)
It is a good year for the mushroom, and that I like ;)
How is life in Thailand?

·
·

My garden got flooded this year, bring by the river. My forest project which I planted seven months ago just got under one meter height of water!

Life is too fast, too busy! I need to slow down.
But there’s still a backlog of things to get finished.

Hope you are very well! Have lots of mushrooms

·

Thank you @Call-me-howie
Taste on these are wonderfull :)