You are viewing a single comment's thread from:

RE: A landscape view from the mountains behind my cabin

in #norway3 years ago

Hei @Valth
Takker for hyggelig kommentar :)
Har vært veeeeldig opptatt i det siste og har vel noen uker igjen. Om to uker har vi launch på vårt nye produkt og vår nye hjemmeside. Etter det, sikkert en gang til høsten eller neste år, blir det nok litt mer tid igjen :)
Tror jeg får nett på hytta straks ser det ut som så da blir det Steemit for alle penga der oppe :)

Sort:  

Så spennende! Kan se for meg at det er veldig mye arbeid som må gjøres i en slik pre-launch periode ja. Du får ha lykke til med jobben da, så håper jeg du finner tid til å poste litt når du er på hytta ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 18523.91
ETH 587.79
SBD 1.17