Vergelijking & metaforen

in nl •  3 months ago

Vergelijking
In de eerste plaats worden in een vergelijking de overeenkomst tussen twee zaken altijd aangeduid met een verbindingswoord ('als' of 'dan'). Daarnaast wordt ook meestal de overeenkomende eigenschap expliciet genoemd.

Een vergelijking heeft meestal de volgende structuur:

A is [eigenschap] als B.

Een voorbeeldzin met een vergelijking is:

Die mevrouw is ijdel als een pauw.

Metafoor
In een metafoor ontbreekt altijd het verbindingswoord en daarnaast blijft de overeenkomende eigenschap meestal impliciet. Een metafoor heeft vaak de volgende structuur:

A is B.

Een voorbeeldzin met een metafoor is:

Die mevrouw is een pauw.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi @brothermic!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 4.710 which ranks you at #1557 across all Steem accounts.
Your rank has improved 3 places in the last three days (old rank 1560).

We curated this post of yours in our last Algorithmic Curation Round, which included the curation of in total 219 contributions. Unfortunately, your post ranked last, at #219.

Evaluation of your UA score:

:* Some people are already following you, keep going!

  • Try to show your post to more followers, for example via networking on our discord!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server