NL-NL Merknaam registratie voor Oldambt FM Oldambt TV en RTV OldambtsteemCreated with Sketch.

in nl-nl •  2 years ago

Dit is een merknaam registratie op de Steem Blockchain

...BEGIN...

Winschoten, landstreek/ gemeente Oldambt, zaterdag 22 april 2017,

Deze merknaam registratie betreft: RTV Oldambt, Oldambt TV en Oldambt FM. Het gebruik er van dient een omroep voor het Oldambt in de breedste zin van het woord. Zowel voor de huidige gemeente Oldambt, als in ruimere zin voor landstreek Oldambt.

RTV Oldambt

Naam te gebruiken voor het overkoepelend orgaan voor de verschillende takken van de omroep. Dit betreft Oldambt TV en Oldambt FM.

Oldambt TV

Naam te gebruiken voor de televisie tak van RTV Oldambt. Op alle mogelijke netwerken, zowel via etherkanalen en zaken als het internet en dergelijke.

Oldambt FM

Naam te gebruiken voor de radio tak van RTV Oldambt. Via alle mogelijke netwerken, zowel in de ether, als via het internet en dergelijke.

...EINDE...

SHA3-512 resultaat

6ee38e5efb9abef78e2b9c1bbaa6b33f835178660d4276b4b9907c286a59f6014ddfc59f3c9bb5b165b2cefb739a7884d01b2fcb32de971a1ce50676edf0c341

Multisleutelhouders

Aantal sleutelhouders: 2.

  1. SHA3-512 code eerste Sleutelhouder:
    fd58d69fb7e39dcfcb25a3ba8ba2d5ee6e2759f66e1cf6132da05e56e44354658208dc562052bcc0a9ed3c04bbe0f3b14041792b2fe90d013af28050b1c0e5b0
  2. SHA3-512 code tweede Sleutelhouder:
    611e0e201a45ec2cde82fbb069dd43fe916aae45af4a9e9715fc99e681b97c4b89fe9c4b0ea3f289fb409c0e05922ae5e03b586ecfd3d2b9821145c5d8ff9baa

De gedeelde code van de sleutelhouders wordt na samenvoeging van alle SHA3-512 codes aan het einde van de reeks toegevoegd. Hieruit volgt de uiteindelijke Crypto Sleutel Certificaat, na de laatste SHA3-512 over de gehele reeks.

Crypto Sleutel Certificaat:

61d445ee719c63ecd56c9415ae43d5d1f309895a4297d8268d65f0431ae230024cb444a115fb2cb463d10cf79c02a9efe7000f96a5a94a8ebca1121b0f8d6d61

De opzet

Voor het Crypto Sleutel Certificaat {CSC}, in de vorm van een SHA3-512 hash, wordt de volledige tekst van ...BEGIN... tot en met de laatste punt van ...EINDE... gebruikt. Bij voorkeur, in standaard ASCII tekstvorm.

De sleutelhouders maken ieder een unieke sleutel. Hiervoor gebruikt men, bijvoorbeeld, een stuk tekst met een 8 cijferige code toevoeging aan het einde er van. Deze wordt als SHA3-512 uitgevoerd.

Vervolgens worden alle SHA3-512 codes achter elkaar gezet in een aaneengesloten reeks. Met aan het einde een cijfercode die alle sleutelhouders tesamen bekend is. Het resultaat van de laatste SHA3-512 geeft dan het unieke Crypto Sleutel Certificaat voor de betreffende registratie.

Deze kan, als bewijs voor deze registratie en rechtmatig gebruik, geregenereerd worden met behulp van de juiste sleutels. Sleutelhouders kunnen bewijs leveren dat zij houder van de sleutel zijn door de juiste SHA3-512 code daarvoor te genereren.

Nota Bene

De registratie van deze merknamen op de Steem Blockchain is onder andere gedaan om de mogelijk toekomstige omroep (in oprichting) te beschermen tegen mogelijke 'merknaam-trollen' en ander ongemak.

Het gebruik van de merknamen: RTV Oldambt, Oldambt TV en Oldambt FM, als genoemd in deze registratie, is voorbehouden aan hen die het uiteindelijke Crypto Sleutel Certificaat exact kunnen regenereren.

Dit is een experimentele opzet voor een merknaam registratie, welke mogelijk gewijzigd kan worden. Alle revisies zijn evenwel terug te vinden via SteemD, de Steem blockchain.Licentie vormgeving: cc-by-sa @oaldamster


Creative Commons-Licentie
Dit gehele werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Het betreft zowel de tekst van @steemerman, als het grafische werk van @oaldamster.
Aanpassing-1: Toevoeging koppeling landstreek Oldambt.
Aanpassing-2: Voorbereiden voor Crypto Sleutel Certificaat, berekening eerste sleutels.
Aanpassing-3: Alleen het aantal sleutelhouders bekend, hun SHA3-512 code is verborgen.
Aanpassing-4: Wel SHA3-512 code van de sleutelhouders tonen. Is het sleutel houder bewijs.
Aanpassing-5: Tekstaanpassingen.
Aanpassing-6: Toevoeging SHA3-512 van sleutelhouder twee en certificaat resultaat.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Apart dat je dat zo doet :-) mooie dag!

·

Dit is een van de mogelijkheden van de blockchain technologie die ik hiermee wil toepassen. (Ook al is de toekomstige Smart Contract platform wellicht beter geschikt dan Steem.) Soms is het daarbij nodig bewust de controversie op te zoeken. En om dit te gebruiken juist als bescherming tegen mogelijke 'trollen' van het oude systeem. ;-)

Vriendelijke groet uit mooi Oldambt! En ook een aangname dag toegewenst!

·
·

Duidelijk! Zeker mooi gebracht artikel!
Is dit juridisch ook houdbaar?
Ik bedoel, bouw je met deze post in de blockchain ook rechten op mbt. je claims. :-)

Loading...

Good post my friend nice to me you i am @djnoel ;)