Harga Diri Seorang Mukmin

in news •  7 months ago

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
image

Pada pagi ini saya sedikit membahas ilmu agama mengenai harga diri seorang mukmin sejati.

Apabila Allah mencintai hamba-Nya, yang pertama Dia berikan adalah ampunan-Nya. Allah tumbuhkan dalam hatinya kesungguhan untuk menjalankan aneka ketaatan. Satu di antaranya adalah kecintaannya pada shalat Tahajud.

Jibril berkata kepada Nabi Muhammad saw., “Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi ingatlah, sesungguhnya kamu pasti mati. Cintailah siapa saja yang kamu sukai, tetapi ingatlah, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu, tetapi ingatlah, sesungguhnya kamu akan diberi balasan.”

“Wahai Muhammad, kemuliaan seorang Mukmin itu terletak pada shalat malam (Tahajud)nya dan harga dirinya terletak pada ketidakbergantungannya kepada manusia.” (HR. Al-Hakim dan Ath-Thabrani)

Demikian sekilas ilmu pengetahuan semoga bermanfaat

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!