FIFA World Cup 2018 Semi Finale.

in news •  last year  (edited)

Semi Finale World Cup FIFA 2018

IMG_20180706_161044.png

IMG_20180706_161001.png

IMG_20180706_160946.png

My match types, time will show who will play in the semi-final of the World Cup 2018.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Moim skromnym zdaniem Urugwaj nie ma szans z Francją :D

Póki co przegrywają do przerwy, ale jeszcze minimum 45 minut. Czas pokaże, bo te mistrzostwa są bardzo nieprzewidywalne.