The age of people get married อายุเฉลี่ยของคนที่แต่งงานในประเทศต่างๆ

in news •  18 days ago 
บอกตามตรงว่าไม่สนับสนุนการมีลูกเมื่อไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวง แต่สนับสนุนสำหรับคนที่จะใช้ชีวิตคู่โดยการแต่งงาน ไม่ว่าจะแต่งแบบง่ายๆหรือหรูหราขอให้เป็นการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนประเด็นที่บอกว่าไม่สนับสนุนการมีลูกเมื่อไม่พร้อมนี้ ต้องขออนุญาตขยายความว่า ไม่ใช่แค่ว่าบิดามารดามีอาชีพ มีเงินเดือนแล้วจะบอกว่าพร้อมที่จะมีบุตร ความพร้อมในการมีบุตรหมายถึงการวางแผนอนาคตในเรื่องของค่าใช้จ่ายๆที่จะเกิดขึ้นในตลอดช่วงอายุของลูกหนึ่งคน จนพร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อทราบถึงค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องมีการเตรียมเงินสำรองไว้ในระดับที่จะไม่เดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตปกติของทั้งบิดามารดา

Source: Photo by Anna Utochkina on Unsplash

ที่บอกว่ามีค่าใช้จ่ายพร้อมสำหรับการเลี้ยงดูบุตร คือเอาง่ายๆว่า ถ้าต้องใช้จ่ายในการเลี้ยงดูต่างๆในแต่ละเดือนประมาณ 4000 บาทคุณก็ต้องมีเงินสำรองไม่น้อยกว่า 6 เดือนขอค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูลูก ก็เหมือนกับเงินสำรองฉุกเฉินที่ทุกคนต้องจะต้องมี แต่โยส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหากันก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินกัน เงินที่ใช้ยังไม่มีใช้พอเดือน แล้วคุณจะเพิ่มภาระด้วยการมีลูกอีก 1 คนหรือ? แล้วอย่ามาพูดว่าลูกคนเดียวเลี้ยงได้ เพราะคนที่พูดแบบนี้ พูดไปอย่างนั้นแหละ บางคนอาจจะทำได้ และส่วนใหญ่จะทำไม่ค่อยได้ แล้วส่งถ่ายปัญหาจากความชุ่ยของตัวเองมาสู่เด็ก และสร้างปัญหาให้กับสังคม

Source: Statista

มาพูดถึงเรื่องการแต่งงาน ในโลกนี้คนในทุกประเทศเมื่อตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะด้วยตามพิธีหรือจามกฎหมาย แต่การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาก็หมายถึงการแต่งงาน แล้วคนส่วนใหญ่แต่งงานกันเมื่ออายุเท่าไหร่? จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากสหประชาชาติหรือ United Nations ซึ่งเป็นข้อมูลตัวเลขล่าสุดที่มีการบันทึกตั้งแต่ปี 2016 พบว่า คนในประเทศอิตาลีจะแต่งกันงานเมื่อมีอายุมากที่สุด โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงอายุประมาณ 35 ปีสำหรับผู้ชาย


ถ้าดูจากกราฟข้อมูลแล้วประเทศที่มีอายุห่างระหว่างคู่สมรสมากที่สุดคือคนจากประเทศไอร์แลนด์ และสำหรับคูสมรสในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะคู่สมรสจากทวีปแอฟริกา จะมีการแต่งงานในช่วงที่มีอายุยังน้อยและมีอายุห่างระหว่างคู่สมรสมากที่สุด ในประเทศมาลาวีจะมีการสมรสในช่วงอายุที่ยังน้อยมากที่สุด โดยผู้หญิงจะแต่งงานในช่วงอายุเฉลี่ยประมาณ 19.9 ปี ส่วนฝ่ายชายจะแต่งงานโยเฉลี่ยในช่วงอายุ 23.7 ปี ส่วนประเทศที่มีช่วงอายุห่างระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมากที่สุดคือตู่สมรสในประเทศ Guyana โดยผ่ายชายมีค่าเฉลี่ยอายุในการแต่งงานที่ 31.8 ปี ส่วนฝ่ายหญิงอยู่ที่ 20 ปี พูดง่ายๆว่าอายุห่างกันประมาณ 10 ปี

Nok Air - Book your next vacation

9.9 Fly Festival
Promotion Period: 2 September 2019(09.00) – 11 September 2019
Travel Period: 9 September 2019 – 28 March 2020

ดูข้อมูลจากกราฟแล้วจะสังเกตให้เห็นว่าประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่ คนที่แต่งงานจะมีอายุอยู่ในค่าเฉลี่ยที่น้อยมาก และถือว่าเป็นความเสี่ยงของประเทศนั้นที่จะมีความยากจนในระบบอบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เพราะคู่สมรสมีโอกาสที่จะมีบุตรโดยตนเองไม่มีความพร้อมในด้านเศรษฐกิจที่จะเลี้ยงดูบุตรเป็นอย่างมาก

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

An analysis of UN data (for all countries where data for 2013 or newer was available) shows that the oldest grooms in the world can be found in Italy, where men get married at the median age of 35.

The oldest brides live in Ireland (median age of 32.4 years), which is also the country with the smallest age gap between men and women. Grooms were on average one year older than brides in Ireland, reflecting a global trend of male median marriage ages always being higher those of females.