Migraine and working life ปวดหัวไมเกรนอีกโรคร้ายสำหรับคนทำงาน

in news •  25 days ago 
เนื่องจากสภาพในการแข่งขันและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทำให้คนที่อยู่วัยทำงานเกิดอาการเจ็บป่วยแบบไม่รู้ตัว บางที่อาการของโรคอาจจะไม่แสดงออกให้เห็นในระยะสั้น แต่ในระยะยาวอาจจะเป็นสะสมปัญหาในเรื่องของสุขภาพจนทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง รายได้ที่หามาได้อาจจะต้องนำมารักษาตัว

Source: MDLink

โรคยอดฮิตที่เรามักจะได้ยินกันพูดบ่อยๆในเชื่องนี้คือโรคออฟฟิสซินโดรม อาการป่วยเมื่อยร่างกายสายตาพร่ามัวต่างๆ แต่มีโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนทำงานและจะเพิ่มจำนวนผู้เจ็บป่วยในวัยทำงานมากขึ้นคือโรคไมเกรน หรืออาการปวดหัวที่แสนจะทรมาน สำหรับคนที่เคยปวดหัวไมเกรนจะรู้ดีว่าทรมานมากขนาดไหน

Nok Air - Book your next vacation

Traveling in Thailand, Traveling in the World
Promotion Period: 24 October 2019 at 09.00 am – 1 November 2019 at 08.59 am.
Travel Period: 31 October 2019 – 28 March 2020

สำหรับอาการปวดหัวไมเกรนในวัยทำงาน เกิดจากสาเหตุที่สำคัญหลายประการ และเป็นอาการที่เกิดจากระบบประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติและสามารถเกิดได้หลายรูปแบบ และมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดสูง ฮอร์โมนในร่างกายที่เปลี่ยนแปลง การพักผ่อนไม่เพียงพอ อากาศเปลี่ยนแปลง อาการไวต่อแสงที่ส่องจ้า เสียงดัง และมีอาการปวดไมเกรนได้ถ้าหากได้กลิ่นฉุน


โรคปวดหัวไมเกรน มักจะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในช่วง 25 – 30 ปีและมักจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สองปัจจัยหลักของการเกิดโรคไมเกรนมาจากกรรมพันธุ์ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 10 -20 เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วนประมาณ 60 – 90 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมที่สมองตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นตัวกระตุ้น ทำให้การรับรู้ของระบบประมาทจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าปกติ


ในปัจจุบันโรคไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สิ่งที่จะทำให้รับมือกับโรคปวดหัวไมเกรนได้แบบไม่ต้องพึ่งยา คือการหมั่นสังเกตสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนและหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมดังกล่าว การพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกาย ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปวดหัวไมเกรน

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  25 days ago (edited)

สวัสดีค่ะคุณ @andyjim สบายดีนะคะ?
เราขอรบกวนช่วยโหวตให้กิจกรรมของ @thaiteam อีกครั้งนะคะ การประกวด 😉 Happiness Photography Contest ขอบคุณมากค่ะ!

Migraines are a recurring type of headache. They cause moderate to severe pain that is throbbing or pulsing. The pain is often on one side of your head. You may also have other symptoms, such as nausea and weakness. You may be sensitive to light and sound.

Researchers believe that migraine has a genetic cause. There are also a number of factors that can trigger a migraine.