Kryptowaluty, decentralizacja i szczepionka na COVID-19.

in #ndiprzyjaciele7 months ago

"Potrzeba matką wynalazku" - tym razem potrzebą jest skrócenie różnorakich procedur związanych z opracowywaniem nowych leków. Całość dość kontrowersyjna ale ktoś próbuje za anonimowe datki w bitcoinach opracować szczepionkę na "miłościwie nam panującego" wirusa.
Idea fajna tylko czy godna zaufania? Do akcji przyznaje się grupa biohackingowa (Dżizas... nawet nie wiedziałem, że istnieje takie pojęcie) CorpoHope, podpierając się autorytetem z branży biomedycznej. Albo będzie przełom w systemie albo wielka plajta. No chyba, że wielkie oszustwo.

Źródło:

bithub.pl - Szczepionka przeciw COVID-19 | Przygotowują ją bitcoinowcy.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13644.15
ETH 395.12
USDT 1.00
SBD 0.98