[Nature_008] EN: Trees covered with snow | PL: Ośnieżone drzewa

in nature •  4 months ago 

ośnieżone drzewa.jpg

EN: In recent years, this is a rare sight in Poland.
PL: W ostatnich latach to rzadki widok w Polsce.


EN: If you like this post, you may also like the previous ones in this category:
PL: Jeżeli podoba się Tobie ten post, to może spodobają Ci się również poprzednie z tej kategorii:

EN: Agave Americana in Croatia | PL: Agawa Amerykańska w Chorwacji

EN: Leaves fall from trees | PL: Liście lecą z drzew


EN: Remember that your vote is valid only for 7 days after the creation of the post. Therefore, if you think that the content of this or previous post was interesting, vote here and follow me not to miss others. See you to next post.
PL: Pamiętaj, że Twój głos ważny jest tylko przez 7 dni od utworzenia postu. Dlatego jeżeli uważasz, że treść tego lub poprzedniego postu była interesująca zagłosuj tutaj i obserwuj, aby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!