You are viewing a single comment's thread from:

RE: Náboženství jako manipulace

in #nabozenstvi3 years ago

Tak očividně nerespektuješ, vlastně nevím co tu děláš. Píšeš svoje názory, kde začínáš stylem "všichni máme svůj názor" a pak se začneš ošklivě pouštět do ostatních lidí, kteří tvůj názor nesdílejí. Tvoje texty sou nepodloženej blábol...cituju "Krom toho je to podloženo vědecky a kvantovou fyzikou" :D co to jako znamená? Víš co je vůbec kvantová fyzika?