okazjonalne typy "janusza" cz.100

in #mypicks5 years ago

no i udało mi się dociągnąć do setnego wpisu... a już myślałm po początkowych niepowodzeniach, ze mi się nie uda...
wczoraj był dobry dzień,a dzięki Ległej... nawet BARDZO DOBRY...
wczoraj.jpg

dzisiaj liczę na podtrzymanie passy

dzisiaj.jpg

Kupony - 39
Wygrany/Przegrany (W/P) 21/18
całkowita stawka - 715
zysk/strata +446,69
powodzenia

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27739.11
ETH 1906.61
USDT 1.00
SBD 2.17