ပုိမုိေကာင္းမြန္ျကပါေစ...!

in myanmar •  3 months ago

အားလုံးပဲ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ျပည့္စုံျကပါေစခင္ဗ်ာ...
ဒီေန႔ေတာ့ က်ြန္ေတာ္တုိ႔သစ္လုပ္ငန္းစက္မႈဇုံအတြက္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေသာ 33KV to 11KV High voltage sub station ဓါတ္အားခြဲရုံ ေလးကုိျကည့္ျပီး လုိအပ္ခ်က္ေတြမ်ားေနပါ၍ မိမိ စိတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျကာင္းေလးမ်ားအား ျပန္လည္ေရးသားခဲ႔ခ်င္ပါသည္။
20180904_150926-1.jpg
#photo credited by @uthantzin
ဒီလ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခြဲရုံဟာ လြန္ခဲ႔တဲ႔အနွစ္(၂၀)ေလာက္က ေဆာက္လုပ္ခဲ႔တာပါ။control pannel မ်ားအတြက္ ခြဲရုံအေဆာက္အဦးေလး ေဆာက္ျပီး Transformer ထုိင္တဲ႔ေနရာမွာ ကြန္ကရစ္ခုံေလးနဲ႔ေပါ့။အေဆာက္အဦး ေဆာက္တဲ႔ level အျမင့္ကုိ ေျပာခ်င္တာပါ။အေဆာက္အဦးထဲမွာ စက္ရုံတစ္ခုခ်င္းစီ.. ရပ္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ control pannel ေတြထားရွိအသုံးျပဳတာဆုိေတာ့ cable ျကိဳးေတြအတြက္ ေျမာင္းေတြေဖာက္ထားျပီး တည္ေဆာက္ရတာေပါ့။
အေဆာက္အဦး၏ level ဟာ လမ္း၏ level ထက္နိမ့္ေနေသာေျကာင့္ မုိးရြာတဲ႔အခါ ေရဝပ္နုိင္ေသာေနရာျဖစ္ေနပါသည္။လမ္း၏ level ထက္နိမ့္ေနေသာေျကာင့္ မုိးေရမ်ားေရာက္ရွိေနပါသည္။ဘယ္ေလာက္ပင္ေရစီးေကာင္းေကာင္း မိမိေဆာက္မည့္အေဆာက္အဦး အမ်ိဳးအစားေပၚလုိက္၍ လမ္း level ထက္နိမ့္ျပီး မျပဳလုပ္သင့္ေသာ အေဆာက္အဦး ျဖစ္ပါသည္။လ်ွပ္စစ္ခြဲရုံျဖစ္တဲ႔အတြက္ လ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထားရွိအသုံးျပဳမည့္ေနရာ ျဖစ္တာေျကာင့္ ပုိျပီးသတိထားေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။
ဒါေျကာင့္ မိမိျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္တဲ႔ ကိစၥေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းပုံစံ..အသုံးျပဳမည့္သူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္..ျပဳလုပ္မည့္ေနရာ၏အေနအထား..သတ္မွတ္ထားေသာစံနႈန္း နွင့္ safety အခ်က္အလက္မ်ား..ရည္ရွည္အသုံးျပဳနုိင္မႈ..maintenance အတြက္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္မႈ စေသာ အေျကာင္းအခ်က္ ideas မ်ား ပါဝင္ တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ျကရမွာပါ။
လ်ပ္စစ္ wiring တပ္ဆင္ျကေသာ အဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႔မ်ားမွာ အားလုံးေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျကေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕မွာ installation တပ္ဆင္ေရးသာလုပ္ေဆာင္ျကျပီး maintenance အတြက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ်ိဳး မပါရွိတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။
good-vs-bad-electrical-panel_jpg.jpg
Crd-org-source
ဒါေလးအတြက္ ဥပမာေပးရမယ္ဆုိရင္ျဖင့္... က်ြန္ေတာ္တုိ႔ လ်ပ္စစ္မီးပလပ္ေပါက္ အတြက္ မီးဆင္ေပးေသာအခါ ခလုတ္ေနရာမွာ tester နဲ႔ေထာက္ရင္ မီးလင္းေသာ line ျကိဳးကုိ ထည့္ျပီး တပ္ဆင္ေပးရမွာပါ။ဒီလုိမွမဟုတ္ဘဲ line ျကိဳးတစ္ျကိဳး.. neutral ျကိဳးတစ္ျကိဳး နွစ္ျကိဳးပဲရွိတာ အဆင္ေျပသလုိထည့္ျပီး တပ္ဆင္ေပးလည္း မီးသုံးလုိ႔ရေနတာပဲဆုိျပီး တပ္ဆင္ေပးတတ္ျကပါသည္။
ပုံမွန္အားျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားမွာ မီးသုံးလုိ႔ရေနတဲ႔အတြက္ ဒါကုိမသိနုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ safety အရ ဒါဟာ မလုပ္သင့္တဲ႔ကိစၥပါ။သုံးစြဲသူအတြက္ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ မျဖစ္ေပၚေအာင္ မိမိတပ္ဆင္ကတည္းက မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးျပီးသား ျဖစ္ေနရမွာပါ။ဒါ့အျပင္ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ maintenance အတြက္ပါထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမွာပါ။
ပလပ္ေပါက္ မီးဆင္ေပးေသာအခါ ခလုတ္တြင္ neutral ျကိုးတပ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ သုံးစြဲသူဟာ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းကုိ ခလုတ္ပိတ္ျပီး ပလပ္ေခါင္းမျဖဳတ္ထားပါက မလုိအပ္ဘဲ line ျကဳိးတစ္ေခ်ာင္း (power) သည္ သုံးစြဲေသာ ပစၥည္းထဲသုိ႔ မလုိလားအပ္ဘဲ ေရာက္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေျကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ဒါဟာ safety မျဖစ္ပါဟု ယူဆျခင္းျဖစ္ပါသည္။
maintenance အတြက္ကေတာ့...
လ်ပ္စစ္ wiring တပ္ဆင္ျကတဲ႔အခါ  မ်က္နွာက်က္အေပၚတြင္ ဝါယာျကိဳးမ်ားကို စနစ္တက် P.V.C ပုိက္ (သုိ႔)မိမိျကိဳက္နွစ္သက္ရာ အသုံးျပဳျပီး ဝါယာျကိဳး color မ်ားကုိလည္း သူ႔အေရာင္နွင့္သူ.. လ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း သူ႔အျမင့္နဲ႔သူ ေသေသခ်ာခ်ာ တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျကရမွာပါ။ဒီလုိ ရည္ရွည္အသုံးျပဳမည့္အရာမ်ားအတြက္ maintenance အပုိင္းအထိပါ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မွသာ  ေကာင္းမြန္ေသာေဆာင္ရြက္မႈေတြျဖစ္ျပီး ရလဒ္ပုိင္းေတြပုိမုိေကာင္းမြန္လာျကမွာပါ။
ေရးရင္းနဲ႔ ခြဲရုံအေျကာင္း အဓိကမေျပာရေသးဘူးျဖစ္ေနတယ္။
20180904_150944-1-1-1-1.jpg
#photo credited by @uthantzin
လ်ပ္စစ္ခြဲရုံဟာ level နိမ့္ေနတဲ႔အတြက္ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ သုံးစြဲသူမ်ားအဖို႔ မုိးတြင္းအခါ ခြဲရုံ၏ OCB control pannel မ်ားသည္ ေအာက္မွ ေရ၏အစုိဓါတ္ေျကာင့္ moisture မ်ားျပီး control pannel မ်ားမွာ High Voltage  line မ်ားျဖစ္၍ Auto ျဖတ္ခ်ျပီး မီးျပတ္ပါေတာ့သည္။မီးျပတ္သြားတဲ႔အခါ control pannel မ်ားကုိ moisture မရွိရန္ မီးစက္ေမာင္း၍အပူေပးျခင္း..ေအာက္မွေရမ်ားအား ေရစုပ္စက္အင္ဂ်င္ နွင့္ေရစုပ္ထုတ္ျခင္း မ်ားျဖင့္ မီးျပန္လည္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ျကရပါသည္။
တစ္ခါတစ္ရံ မီးစက္အင္ဂ်င္ျဖင့္အပူေပးရာတြင္ pannel box ေနရာအားလုံး လုံေလာက္ေအာင္ ေျခာက္ေသြ႔မႈမရွိသျဖင့္ မီးေသြးဖိုမ်ားပါသုံးျပီး ပုိမုိေျခာက္ေသြ႔ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။
ဒါေျကာင့္ မိမိတုိ႔၏စတင္ျပဳလုပ္စဥ္အခ်ိန္က လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းမတြက္ခ်က္ခဲ႔တာေသာ္လည္းေကာင္း..ေငြေျကးအခက္အခဲေျကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း..အေျကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြဟာ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အလုပ္မ်ားပုိမုိလုပ္ေဆာင္ရျပီး အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
better-future.jpg
Crd-org-source
ထို႔ေျကာင့္ မိမိတုိ႔အားလုံးဟာ မိမိတုိ႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကိစၥရပ္အေပၚမူတည္ျပီး လုိအပ္ေသာအေျခအေနအေျကာင္းအခ်က္မ်ားထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္း..သုံးစြဲသူ နွင့္ maintenance အပုိင္းအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး အတတ္နုိင္ဆုံး အေကာင္းဆုံးအေျခအေနအထိ ေဆာင္ရြက္နုိင္မွသာ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ.. ပုိမုိတုိးတက္ေသာ..ပုိမုိျပည့္စုံေအးခ်မ္းေသာ..အနာဂတ္မ်ားပုိင္ဆုိင္လာနုိင္မွာျဖစ္ပါေျကာင္း ေရးသားတုိက္တြန္းလုိက္ရပါေတာ့သည္။
ျမန္မာစတီးမစ္ မိသားစုမ်ားအားလုံး က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျကပါေစလုိ႔...
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလ်က္
@uthantzin
MSC-211

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္(၂၀)မေျပာနဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့(၆)လပုိင္းေလာက္နဲံ ဒီန႔ေတာင္မတူေတာ့ဘူးသားေရ။

·

ဟုတ္ပါ့ဆရာေရ လုိအပ္ခ်က္ေတြက အမ်ားျကီးပဲျဖစ္ေနတာဆုိေတာ့ ျမင္မိတာေလး ေရးျဖစ္သြားတယ္ဆရာ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ။

Maintenanceေကာင္းမွ အစစ အဆင္ေျပမွာပါလို႔😁

·

ဟုတ္ပါတယ္မမ။ရည္ရွည္အသုံးျပဳမည့္ကိစၥရပ္ေတြကုိ
အဲဒီလုိ အဆင့္ေတြအထိ စဥ္းစားျပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ျကရမွာပါ။

😁 line and neutral ဘယ္လို ခြဲသိရမလဲ😁

·

line ျကုိးက tester နဲ႔ေထာက္ရင္မီးလင္းပါတယ္။neutral ျကိုးကေတာ့ tester ေထာက္ရင္မီးမလင္းပါခင္ဗ်ာ။

လ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ဗဟုသုတ တိုးေစပါတယ္။ အားေပးလ်က္ပါ။

·

ဟုတ္ကဲ႔ပါအစ္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

maintenance အပုိင္းတင္မကပါဘူး အျခားလုိအပ္ေနတဲ့အပုိင္းေတြကုိလည္း ထည့္မစဥ္းၾကေသးပါဘူး ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္မွသာ စဥ္းစားၾကတာ အက်င့္ျဖစ္ေနမွာပါ

·

ဟုတ္တယ္ လုိအပ္ခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားနဲ႔ပဲ အဆင္သင့္သလုိ လုပ္တဲ႔အက်င့္ေတြ မ်ားလာတာေပါ့။အေျကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြရဲ႕ အက်ိဳးတရားေတြပဲေပါ့လုိ႔ ...စဥ္းစားရင္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

ပိုမို ​ေကာင္​းမြန္​​ေသာ အနာဂတ္​မ်ားကို ႀကိဳဆို​ေနလွ်က္​ပါ

·

ဟုတ္ပါတယ္အစ္ကုိရာ။

လၽွပ္စစ္နဲ႕ ပတ္သက္တာေလးေတြ ဗဟုသုတရလိုက္ပါတယ္

·

ဟုတ္ကဲ႔ပါအစ္မ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တို႔ေရနံေခ်ာင္းမွာမင္းဘူးကဓာတ္အားခြဲရုံ
ရွဥ္႔တက္လို႕Transfomersေပါက္ျပီး ၁၀ရက္ေလာက္မီးပ်က္ခဲ့ဘူးတယ္

·

ဟုတ္တယ္အစ္ကုိ ဒီလုိပါပဲေလ။က်ြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ေလတုိက္ေတာ့ ယုိင္ေနတဲ႔ ဓါတ္တုိင္ေတြ လဲပါေရာခင္ဗ်ာ။

အုိးမုိင္ေဂါ့ အဲ့လိုေတြေတာင္ လုပ္ၾကရတာလားးး မီးေသြးမီးဖိုေတြနဲ႕ေတာင္ အပူေပးၾကရတာ ... မသိဘူးေတာ့ အရင္ကေတာ့ မိုးရြာတိုင္းပ်က္တတ္တဲ့ မီးကို အျမင္ေတြကတ္ေနတာ ... ခုလို အခက္အခဲေတြ ရွိမယ္မွန္းမသိလို႕ အပစ္တင္ၾက ၊ အပစ္ေျပာၾကနဲ႕ေလ...။ တကယ္ဆုိ ေနရာတိုင္း သူ႕အခက္အခဲနဲ႕ သူ ရွိေနတာပါလားေနာ္...။ ဒါေၾကာင့္ ေရွးလူႀကီးမ်ားေျပာတာ သိပ္မွန္တာပဲ ... မ်က္ေတာင္တဆံုးပဲ မၾကည့္နဲ႕ မ်က္စိတဆံုးၾကည့္ ၊ ေရရွည္အတြက္ ထည့္တြက္ နဲ႕ ေျပာၾက ဆံုးမၾကတာကိုး။

·

ဟုတ္ပါတယ္အစ္မေရ။pannel box တစ္ခုလုံး ေနရာအနွံ႔ လုံေလာက္ေသာေျခာက္ေသြ႔မႈမရွိရင္ မီးတင္တဲ႔အခါ ျပန္က်ပါေရာခင္ဗ်ာ။အဲဒါေျကာင့္ မီးေသြးဖိုနဲ႔ေရာ အပူေပးရင္ ပုိျပီးေကာင္းလုိ႔ပါခင္ဗ်ာ။