ေမးခြန္းတုိင္းအတြက္ အေျဖရွိပါသည္မိတ္ေဆြ...!

in myanmar •  4 months ago

အားလုံးပဲ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စုံျကပါေစခင္ဗ်ာ...
က်ြန္ေတာ္တုိ႔ MSC အဖြဲ႔အစည္းျကီးအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနကုိ အေကာင္းဆုံးျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ leader ကုိဟင္နရီမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားနွင့္အတူ 19.8.2018 ရက္ေန႔ ည 8:00 အခ်ိန္တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။
အစည္းအေဝး၏ အဓိကအေျကာင္းအရင္းကေတာ့ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ MSC အဖြဲ႔သားေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စာေရးနည္းလာျပီး promotion တင္တဲ႔လူဦးေရပါနည္းသြားသျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္း၏လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခအေနမ်ားအေပၚ  သုံးသပ္ျပီး စည္းကမ္းခ်က္အသစ္ေတြတုိးျပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ebe220c73aae3b8aaddf51d817e496a4d120eddf_600.jpg
Crd-org-source
ဒီအေျခအေနဟာ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ MSC အဖြဲ႔သားအားလုံးနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါသည္။MSC registration နံပါတ္ ယူထားေသာ အဖြဲ႔ဝင္ (250)အထက္မွာ ရွိေသာ္လည္း promotion တင္ေသာ လူဦးေရပမာဏမွာ အရမ္းနည္းေနပါသျဖင့္ ဒီအခ်က္ကုိအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္နုိင္ရန္ အစည္းအေဝးမွာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
က်ြန္ေတာ္တုိ႔ MSC အဖြဲ႔အစည္း၏promotion အတြက္ နုိင္ငံျခားမွ အကူအညီမ်ားရယူထားသျဖင့္ မိမိတုိ႔အဖြဲ႔အစည္း၏တုိးတက္မႈအေျခအေန report အား leader ကုိဟင္နရီမွ ျပန္လည္တင္ျပေပးရပါသည္။ထုိသုိ report တင္ေပးရသည့္အတြက္ လက္ရွိအေနအထားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေသာအေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။
ဒါေျကာင္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေမးပုစၧာမ်ားအတြက္ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ MSC အဖြဲ႔သည္ အားလုံးတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး အေကာင္းဆုံးေသာ အေျဖမ်ားထုတ္ခဲ႔ျကပါသည္။
video_preview_0002.jpg
Crd-org-source
အစည္းအေဝး၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ စည္းကမ္းခ်က္အသစ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိစည္းကမ္းခ်က္အသစ္မ်ားမွာ
(၁)smart card အတြက္ data မေပးနုိင္သူမ်ားကုိ MSC မွ လူစစ္ထုတ္မည္ျဖစ္ပါ၍ smart card အတြက္ မျဖစ္မေန data ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၂)လက္ရွိမွာ pro; တင္သူ လူ(၃၀)မေက်ာ္သျဖင့္ pro; ကုိ ေန႔စဥ္တင္ပါမယ္။လူဦးေရကုိ ျပန္လည္ျပီး leader မွ ဆုံးျဖတ္ပါမယ္။
(၃)MSC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ pro; ကုိ တစ္လအနည္းဆုံးေလးျကိမ္ l တစ္ပတ္တစ္ျကိမ္နႈန္း တင္ရပါမည္။
(၄)MSC နံပါတ္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲပါမည္။
(၅)အေျကာင္းတစ္စုံတစ္ရာရွိပါက ခြင့္ရက္ရွည္ယူရန္ SL မ်ားထံ အသိေပးရပါမည္။...စသည္ျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္အသစ္မ်ားနွင္အတူ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားျကမည္ျဖစ္ပါသည္။
**ထုိကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခအေနတြင္ လက္ရွိ MSC registration နံပါတ္ယူထားျပီး စာမေရးနုိင္lpro မတင္နုိင္တဲ႔သူေတြကုိ တစ္ခုေလာက္ေမးခ်င္ပါတယ္။ဒီလုိေမးလုိ႔ တစ္မ်ိဳးေတာ့မထင္ပါနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔...။
တစ္ေလွတည္းစီးတဲ႔သူခ်င္းအတူတူ အားလုံးတက္ညီလက္ညီနဲ႔အတူတကြ ျကိဳးစားဖို႔အတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ေတာ္ေန တတ္ေနရုံနဲ႔မျပီးပါ။က်ြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႔သားအားလုံး အတူတကြ ျကိုးစားေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။
group-team-meeting-clipart-1.jpg
Crd-org-source
လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခအေနအရ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ စာမေရးနုိင္တာ ဘာေျကာင့္လဲဆုိတာ စဥ္းစားပါ။
*Steem ေစ်းက်ေနလုိ႔ စာမေရးတာလား...?
*က်န္းမာေရးမေကာင္းလုိ႔ စာမေရးနုိင္တာလား...?
*တစ္ခုခုကုိ စြဲစြဲျမဲျမဲမလုပ္တတ္တဲ႕မိိမိ၏အက်င့္ေျကာင့္ မေရးျဖစ္တာလား...?
*စိတ္ဝင္စားမႈနည္းသြားလုိ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာလား...?
*အလုပ္ေတြရႈပ္လြန္းလုိ႔ စာမေရးျဖစ္တာလား...?
အေျကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိနုိင္ပါတယ္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေမးခြန္းတုိင္းအတြက္ အေျဖဆုိတာ ရွိပါတယ္။
မိမိတစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ေဆာင္လုိ႔ရသည့္ကိစၥအတြက္ ဘာမွမသိသာေသာ္လည္း အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္တုိင္း၏စြမ္းအားမ်ား လုိအပ္ေနပါလိမ့္မည္။
ဒါေျကာင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ ေသခ်ာစဥ္းစားျပီး ဆုံးျဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။အခုအခ်ိန္မွာ smart card data မ်ားေပးျပီး MSC အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေနပါေသးသျဖင့္ ရဲရဲဆုံးျဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။
MSC အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနျကေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အေတာ္အသင့္ ပညာအရည္အခ်င္းရွိျပီး ဦးေနွာက္ အသိညဏ္ေကာင္းေသာသူမ်ား ျဖစ္ျကပါသည္။
ထို႔ေျကာင့္ မိမိ၏ဦးေနွာက္ အသိညဏ္နဲ႔ အေကာင္းဆုံး အေျဖထုတ္ပါ l ဆုံးျဖတ္ပါလုိ႔ ျပန္လည္ပါဝင္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵျဖင့္ ေရးသားမ်ွေဝလုိက္ရပါတယ္..သူငယ္ခ်င္းတုိ႔။
welcoming-member-image.jpg
Crd-org-source
က်ြန္ေတာ္တုိ႔ MSC အဖြဲ႔သားမ်ားအားလုံး ေအးအတူ ပူအမ်ွ တက္ညီလက္ညီျကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရင္း ေအာင္ျမင္မႈဆီ ခ်ီတက္ျကပါစုိ႔လုိ႔ ေစတနာထား တုိက္တြန္းနုိးေဆာ္လုိက္ရပါေတာ့သည္။
ျမန္မာစတီးမစ္မိသားစုမ်ားအားလုံး က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျကပါေစလုိ႔...
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလ်က္
@uthantzin
MSC-211

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

အေမးမမွန္တဲ့ေမးခြန္းေတြမွာ အေျဖမရွိတတ္ဘူး
စြမ္းအားေတြလုိအပ္ေနတာေတာ့အမွန္ပဲ ျဖည့္ေပးၾကပါ ဒါမွလည္း ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မွာပါဗ်ာ

·

ဟုတ္ကဲ႔ပါခင္ဗ်ာ အေမးမွန္ေသာ ေမးခြန္ေလးေတြနဲ႔ အတူ လုိအပ္ေသာ စြမ္းအားေလးေတြျဖည့္ရင္း တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ခရီးဆက္ျကရမွာေပါ့။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေခးကcoinေတေနာက္မဲၿပီလုိက္ေနရလုိပါ ဥဥသန္ဇင္ . အာေၾကာင့္စာမေရးႏုိင္ေသးတာပါ ဟိဟိ😂😂😂

·

က်ြန္ေတာ့အထင္ေတာ့ အမ်ားျကီးေတာ့မလုိက္ေစခ်င္ဘူး။နည္းနည္းေတာ့ လုိက္ပါ။အဓိက realလား scam လား။က်ြန္ေတာ္လည္းနည္းနည္းေတာ့ စမ္းတာပါပဲဗ်ာ။

မတ္မတ္ထက္ေတာင္ ေရးတာေကာင္းေသးတယ္ 😁

·

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မတ္မတ္ရယ္။ဝမ္းသာရပါတယ္။ေလးစားလ်က္။

ကိုသန္‌႔ရ႕ဲpostကို resteemလုပ္‌ထားလိုက္‌မယ္‌။အ‌ေရးအသား‌ေကာင္‌းသလို တင္‌ျပပုံလည္‌း‌ေကာင္‌းတယ္‌။အတူတူႀကိဳးစားၾကစို႔။

·

ဟုတ္ကဲ႔ပါအစ္ကုိ ေက်းဇူးတင္ ဝမ္းသာရပါတယ္။အတူတူ ျကိဳးစားမယ္ဗ်ာ။

အားလံုးအတူတူႀကိဳးစားရ​ေအာင္​ပါ....ခုလိုျပန္​​ေ၀မ်ွ​ေပးလို႔​ေကာင္​းပါတယ္​.....

·

ဟုတ္တယ္အစ္မ အတူတူ ျကိဳးစားျကမယ္ေနာ္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

အတူႀကိဳးစားရင္​း ​ေအာင္​ျမင္​မႈဆီ ခ်ီတက္​ၾကတာ​ေပါ့ bro

·

ဟုတ္ကဲ႔ပါအစ္ကုိ အတူတူျကိဳးစားျကမယ္ဗ်ာ။

​ေဆးမ​ေသာက္​ရ​ေတာ့ မုသြင္​းလို႔မရျဖစ္​​ေနလို႔ပါ ဥဥန္​႔

·

အဲတာဟုတ္တယ္၊ မုမု

·

ဒါဆုိေဆးေသာက္ရေတာ့မွာေပါ့ အစ္ကုိသက္ေရ။ေဆးဆုိတာက>>>>>????

·
·

ဟဲဟဲ သိရဲ႕သားနဲ႔

ကိုဟင္ရဲ႕အစီအစဥ္က good ပါလား
MSCမွာစာေရးေကာင္းသူေတြအေတာ္မ်ားတာေ
ေတြ႕ရၿပီ

·

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ဒီလုိေလးျကားရေတာ့ ျကိဳးစားဖို႔ အားျဖစ္ေစတာေပါ့။

တ​ေန႔တလံ ပုဂံ ဘယ္​မ​ေ႐ြ႕
တက္​နိုင္​​ဖ်ား​ေရာက္​​​ေပါ့ဗ်ာ

·

ဟုတ္ပါ့အစ္ကုိ မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ လု႔ံလေတြနဲ႔ ျကိုးစားျကတာေပါ့။

အေမးရွိရင္ အေျဖရွိ
အေျဖရွိရင္ တြက္နည္းရွိ ဟီးး

·

မွန္တာေပါ့ခင္ဗ်ာ။

တစ္ပတ္တစ္ၾကိိမ္ကေတာ့ ေရးျဖစ္ေအာင္ေရးမယ္ဗ်ိဳ့

·

ဒါေပါ့အစ္ကုိ ျကိဳးစားျကရမွာေပါ့။

MSC ရဲ႕ စည္းကမ္းအသစ္ေတြ သိရလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္

·

ဟုတ္ကဲ႔ပါအစ္မ

တူတူလက္ေတြတြဲလို့

·

အဲဒီလုိ စိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔ တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္ရြက္ျကရင္ျဖင့္ >>>>>

စိတ္တူကိုယ္တူ ႐ွိသူ အတူ ခ်ီတတ္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ

·

ဒါမွ စည္းလုံးျပီး ေအာင္ျမင္မႈကုိ အတူတကြ လွမ္းကုိင္နုိင္မွာေပါ့။

ဦးသန္႕ဇင္လဲ စာေရးေကာင္းတစ္ေယာက္ပဲ ေရးပါမ်ားမ်ား အားေပးေနပါတယ္။

·

ဟုတ္ကဲ႔ပါခင္ဗ်ာ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္အစ္ကုိ။

ေမးခြန္းေတြဖတ္ျၿပီး ဘာေျဖရမွန္း မသိဘူးဗ်ာ။က်ေနာ္က အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေပးျၿပီးအပ်င္းႀကီးေနမိတာ... ခုေတာ့ ျပန္ႀကိဳးစားပါေတာ့မယ္ဗ်ာ။

·

အခုလုိ သိရတာ အရမ္းပီတိျဖစ္ရပါတယ္။ဝင္ေရာက္ျပီး comment ေပးတယ္ဆုိကတည္းက အစ္ကုိ႔ရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈဟာ ေလးစားစရာျဖစ္ေနပါျပီ။က်ြန္ေတာ္တုိ႔ အတူျကိဳးစားေဆာင္ရြက္ျကမယ္အစ္ကုိ။

·
·

ဟုတ္ကဲ့ပါ..bro..
အတူတူႀကိဳးစားၾကတာေပါ့

ေန႔တိုင္းစာေရးနိူင္ေအာင္
ၾကိဳးစားျပီးMSCသစ္ပင္ကိုေရေလာင္းၾကပါစို႔

·

ဟုတ္ကဲ႔ပါအစ္ကုိ ျကိဳးစားပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ။