လမ္းခြဲၿပီးသြားတဲ့ေနာက္…ဆက္ရန္

in #myanmar3 years ago

image

လမ္းခြဲၿပီးသြားတဲ့ေနာက္…ဆက္ရန္

လူႏွစ္ေယာက္နဲ႔ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အခ်စ္ခရီးလမ္းဆိုတာကေတာ့ အၿမဲတမ္း မေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္သလို တစ္ခါတေလ လံုးဝေ႐ွ႕ဆက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ရပ္ပစ္လိုက္ရတာမ်ိဳးေတြလည္း ႐ွိတတ္ပါတယ္။
ဒါကိုအသဲကြဲတယ္လို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ရင္ထဲကသံေယာဇဥ္နက္နဲတာနဲ႔အမွ် အသဲကြဲတာလည္းအခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ ႀကီးမားတဲ့ခံစားမႈမ်ိဳးတစ္ခုလို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဘယ္လိုအေၾကာင္းအမ်ိဳးနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်စ္ရသူနဲ႔လမ္းခြဲၿပီးတဲ့ခံအခါခံစားခ်က္ေတြ ကုစားၿပီး ကိုယ့္ဘဝအတြက္ ျပန္ၿပီးအဆင္ေျပမယ့္ အေျခအေနေတြကို ကိုယ္တိုင္ပဲဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။

(၁) ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အခ်ိန္ေပးပါ။

image

ညစ္ညဴးေနတဲ့စိတ္ေတြအတြက္ စေန၊ တနဂၤေႏြပိတ္ရက္မွာကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အခ်ိန္သီးသန္႔ ေပးၿပီး အႏွစ္သက္ဆံုးအရာေတြကို လုပ္ၾကည့္ပါ။ (ဥပမာ - ခရီးထြက္တာ၊ မုန္႔စားရင္း ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္တာ၊ အႀကိဳက္ဆံုးအစားအေသာက္ေတြ စားတာ၊ ဂိမ္းေဆာ့တာ)

(၂) ေမးခြန္းေတြထဲ တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္မေနပါနဲ႔။

image

ဘယ္သူကမွားတာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲစတဲ့ ေမးခြန္းေတြထဲမွာ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနတာထက္ မိမိစိတ္ကိုပိုၿပီးသက္သာရရေအာင္၊ ပိုၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ရေအာင္လုပ္သင့္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔စုၿပီး စားၾက၊ ေသာက္ၾကတာမ်ဳိး၊ ကာရာအိုေကဆိုတာမ်ဳိး၊ ဟာသေတြ ေျပာၾကတာမ်ဳိးေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။

(၃) အတူသြားခဲ့ဖူးတဲ့ေနရာေတြကိုတတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ပါ။

အတူသြားခဲ့ဖူးတဲ့ေနရာေဟာင္းေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ဒဏ္ရာေဟာင္းေတြကို ျပန္ၿပီးအသစ္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ ေလာေလာဆယ္ တတ္ႏိုင္သမွ် မသြားျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ပါ။

(၄) ၀မ္းနည္းတာကို စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔။

ခံစားခ်က္ရွိတဲ့ လူသားျဖစ္လို႔ ရည္းစားနဲ႔ျပတ္သြားခ်ိန္မွာ ၀မ္းနည္းတာမဆန္းပါ ဘူး။ ၀မ္းနည္းမိတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အျပစ္မတင္ပါနဲ။အားရပါးရ ၀မ္းနည္း၊ ငိုေၾကြးလုိက္တာဟာ တင္းက်ပ္ေနတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို တစ္နည္းတစ္ဖံု ေလ်ာ့ပါး သြားေအာင္ ေဖာက္ထုတ္လု ိက္တာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) သူ႔အေၾကာင္းမစဥ္းစားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္ေတြ႐ႈပ္ေနပါေစ။

မိမိရဲ႕ေန႔စဥ္အခ်ိန္ဇယားမွာအလုပ္လုပ္တာ၊ အစားစားတာ၊ စာဖတ္တာ၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဆံုတာ စသည္ျဖင့္ မအားလပ္ရေအာင္ အခ်ိန္ျပည့္ျဖစ္ေနတဲ့အခါ သူ႔အေၾကာင္းလည္း မစဥ္းစားျဖစ္ေတာ့တဲ့ အတြက္ မိမိရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြလည္း တစ္တစ္စေလ်ာ့ပါးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၆) မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ကို အႏၱရာယ္ျပဳဖို႔ စိတ္ကူးထဲေတာင္မထည့္ပါနဲ႔။

ဒီလိုအေတြးမ်ဳိးေပၚလာၿပီဆိုရင္ ပတ္၀န္းက်င္အသုိက္အ၀န္းကို ျပန္ၿပီးသတိရလိုက္ပါ။ သူ႔ထက္ မိမိကို ခ်စ္တဲ့၊ ဂ႐ုစိုက္တဲ့ မိဘေဆြမ်ဳိးသား ခ်င္းနဲ႔ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြရဲ႕မ်က္ႏွာကို ျပန္ျမင္ၿပီး သူတို႔ကို သနားလိုက္ပါ။ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ခံစားရမယ့္ သူတို႔ေတြအတြက္ ဒီလိုအေတြးေတြကို ေခါင္းထဲက ခ်က္ခ်င္း ေမာင္းထုတ္ပစ္လိုက္ပါ။

ဒီလိုနည္းလမ္းေလးေတြနဲ႔ လမ္းခြဲလို႔ အသဲကြဲခ်ိန္မွာ ကုစားႏိုင္ပါေစ။

Sort:  

ခ်င့္ခ်ိန္တတ္ရန္ျကိုတင္သတိေပးစာ

Link လဲဝင္ၾကည့္ဦး

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thaelay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ညီမရဲ့ ပိုစ့္ကို upvote ေပးျပီးပါျပီ။ #mmuntied ဆိုတဲ့ tag ကိုသံုးျခင္းအားျဖင့္ upvote ရယူနိုင္ပါတယ္

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57413.86
ETH 4603.47
BNB 622.36
SBD 7.25