“ အစြယ္တုံးလာေသာ ေတာ၀က္ငယ္ေလးမ်ား ”

in myanmar •  9 months ago

IMG_20171211_182328.jpg

“ အစြယ္တုံးလာေသာ ေတာ၀က္ငယ္ေလးမ်ား ”

ယခုတစ္ေလာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စတီးမစ္ယူစာမ်ား စာအေရးႀကဲလာၾကသည္။ မအားလပ္ၾကသည္လား။ စတင္းေစ်းက က်လာလို႕လား။ ေရးစရာအေၾကာင္းအရာေတြ ထပ္ကုန္လို႕ ဘာေရးရမည္မသိ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္လား။ ေတြးစရာမ်ား နည္းသြားလို႕ စာတစ္ပုဒ္ျဖစ္မလာသည္လား။ သို႕ကလို လားေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ကၽြဳန္ပ္ကြီးေရႊ တစ္ေယာက္တည္း ေမးခြန္းထုတ္ေနမိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ စတင္းမစ္ယူစာမ်ားတြင္ ေန႕စဥ္ပိုစ္မ်ား အခ်ိန္မွီေအာင္ ႀကိဳးစားေရးတင္ ေနသူမ်ားရွိသလို သုံးရက္ေနမွ တစ္ပုိစ္ေလာက္ေရးတင္ေနၾကသူမ်ားလည္းရွိၾကပါသည္။ မည္သူက မည္သို႕ ပုံစံျဖင့္ မည္သို႕မည္ပုံေရးေနသည္ျဖစ္ေစ အဓိကအားျဖင့္ စာေရးေနဖို႕ပင္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္သည္ပင္ မအားလပ္ေသာ မိသားစုအေရးမ်ားေၾကာင့္ ယမန္ေန႕မ်ားက ကၽြန္ေတာ္ျပဳေနၾကအလုပ္ျဖစ္သည့္ ေန႕စဥ္ ပိုစ္တင္ျခင္းအား ပ်က္ကြက္ခဲ့ရသည္။

အထက္ပါအတိုင္း က်ေနာ္ကဲ့သုိ႕ပင္ အျခားသူမ်ားလည္း ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားျဖင့္ မအားမလပ္ျဖစ္ကာ စာေရးျခင္းအား ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက အျပစ္ေျပာစရာမရွိ ေသာ္လည္း အားလပ္ေနပါလ်က္ စာမေရးၾကသူမ်ားကိုေတာ့ စိတ္ပူမိသည္။ ထိုသူတို႕ အတြက္ အစြယ္တုံးသြားေသာ ေတာ၀က္ငယ္ေလးမ်ားကဲ့သို႕ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။

img.jpeg
Credit Image Source

ေတာ၀က္တို႕မည္သည္ အရြယ္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ အစြယ္ကို အခ်ိန္ရတိုင္း ေသြးေနတတ္ၾကသည္။ တိုက္ခိုက္ရန္ ရန္သူမရွိပါပဲလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သူတို႕၏ အစြယ္ကို အခ်ိန္ရတိုင္းေသြးေနၾကသနည္းလို႕ ေမးခ်င္စရာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္ ဒီအေၾကာင္း ပုံျပင္မ်ားပင္ရွိၾကပါတယ္။ အခ်ိန္တန္လို႕ အစြယ္ေသြးေနတာကို ရန္သူမရွိပဲ ဘာ့ေၾကာင့္ စစ္ျပင္ေနသလဲ အေမးခံရတဲ့ ေတာ၀က္ငယ္ေလးက အခုလို ျပန္ေျဖပါတယ္။ “ယခုလို အခ်ိန္သည္ သူတို႕အတြက္ ရန္သူဆိုသည္မရွိေသးေသာ္လည္း၊ သူတို႕သည္ ေတာ၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ၾက၍ ရန္သူဆိုသည္မွာ အခ်ိန္မေရြးေပၚလာႏိုင္သည္၊ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ေတာ၀က္မ်ားသည္ အခ်ိန္ရတိုင္း၊ အခြင့္အေရးရတိုင္း မိမိတို႕၏အစြယ္ကိုေသြးကာ ရန္သူေပၚလာလ်င္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္”ဟုပင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေတာ၀က္ေလးမ်ားကဲ့သို႕ ကၽြန္ေတာ္မ်ား MSC မန္ဘာမ်ားကလည္း မိမိတို႕၏ စာေရးသားျခင္း အရည္အေသြးမ်ား ေလ်ာ့ရဲသြားျခင္း မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ပရိုပိုစ္တင္ျခင္း အားလည္း အဆက္မျပတ္တင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းပါတယ္။ သို႕မွသာ MSC မန္ဘာမ်ား သည္ သူမ်ားတကာထက္ သာေသာ၊ ထူးခၽြန္ေသာသူမ်ား ျဖစ္လာၾကမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မန္ဘာမ်ားကို ေတာ္ေပ့၊ ေကာင္းေပ့ဆိုသည့္ စာေပေရးသားသူမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္ေနဖို႕ဆိုတာ ေတာ၀က္ကေလးလို အခ်ိန္ရတိုင္း အစြယ္ေသြးေနဖို႕လိုပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး တလက္စတည္း တင္ျပေျပာျပ စရာေလး ဆက္လက္ေျပာပါအုန္းမယ္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္မ်ား ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ယခင္လမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရလ်င္ ေလ်ာ့ရဲလာေသာ စည္းကမ္းပိုင္းမ်ား၊ စည္းကမ္းႏွင့္မညီေသာ အေရးအသားပိုစ္မ်ား ေတြ႕ရွိလာရပါတယ္။ တာ၀န္ရွိသူ အက္မင္မ်ား၏ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမႈမ်ားက အားနည္းတာလား မန္ဘာမ်ားက စည္းကမ္းပ်က္တာလားဆိုတာ အေျဖရွာၾကည့္ၾကပါမယ္။ တိက်ေသာ အေျဖတစ္ခုက ရွိေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ သီးသန္႕ခ်က္ဂရုမွာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကမွာပါ။

img.jpeg
Credit Image Source

ဆိုခဲ့ပါအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ MSC မန္ဘာမ်ားကို စည္းကမ္းတက်ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ႀကိဳးစားေနၾကေသာ မန္ဘာမ်ားကိုသာျမင္ေတြ႕လိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ ေသာ စည္းကမ္းႏွင့္ မညီညြတ္သူမ်ားကိုလည္း ထိုက္သင့္သည့္ အျပစ္မ်ား ေပးခဲ့ပီးပါၿ႔ပီ။ ထိုသူတို႕အား အျပစ္ေပးထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ျပဳရျခင္းမွာ MSC သည္ စည္းကမ္းပိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္လ်င္မည္သူ႕ကိုမွ် မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမရွိပဲ။ အဖြဲ႕မွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း အျပစ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အား ထိန္းသိမ္းဦးေဆာင္ေနေသာ အက္မင္ျဖစ္ေနပါေစ ထိုက္တန္ေသာ မျပစ္ေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက သက္ေသအျဖစ္ရွိေနပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ MSC မန္ဘာမ်ားသည္ “အစြယ္တုံးေသာ ေတာ၀က္ငယ္ ေလးမ်ား”ကဲ့သို႕ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ကြီးေရႊမွ သတိေပးျခင္းအေနျဖင့္ ဤပိုစ္ေလးကို ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။ သတိေပးျခင္း ၿပီးသည့္ေနာက္ေတာ့ အေရးယူျခင္းဆိုသည္မွာ ကပ္လ်က္ခ်ပ္လ်က္ ပါလာသည္ဆိုသည္ ကိုေတာ့ အားလုံးသိရွိၾကမည္ထင္ပါတယ္။ “အစြယ္တုံးေသာ ေတာ၀က္ငယ္ေလးမ်ား”ကို အစြယ္ျပန္ေသြးၾကပါလို႕ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။

Steemit photos for paragraph.jpg

Writer >>>@nyinyiwin(Steemit) MSC-006

Writing End Time >>> 10:00 AM (17.6.2018)

#Myanmar #Steemit #Community #Unity

DQmYieE13wzKzAfeKYSm3tGT8WFgYLv4F8Rcv8za9y1JJxt_1680x8400.png

Steemit photos for paragraph.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ခၽြန္ထားမယ္ကြီးေရႊ..ခုလဲပရိုေရးဖို႕ခၽြန္ေနတယ္ဟိဟိ။ဖတ္လို႕ေကာင္းတယ္။

·

ဟုတ္ကဲ့ ကိုဇာမဏီေရ အစြယ္ေသြးထားႏိုင္မွ ေတာ္ကာက်မယ္။

ေအာင္ျမင္ႀကပါေစ
အခက္အခဲတိုင္းကိုေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ပါေစ

·

ဟုတ္ကဲ့အန္တီေရ ေက်းဇူးပါဗ်။

ကီြးေရႊေရ ေန႔စဥ္ေရးၿပီး bot နဲ႔စခန္းသြားေနသူေတြ ႐ွိၾကေပမယ့္ ။ေစ်းက်လြန္းေတာ့ အ႐ွံဳးေတြေပၚလို႔ ပို႔စ္တင္ရမွာေနာင္လန္႔ေနၾကတာ

·

ဟုတ္ကဲ့ကိုႀကီးစိုးေရ ေဘာ့တာကေတာ့ အခ်ိန္ခါၾကည့္ေဘာ့ပါဗ်ာ ။ မေရးပဲ ပိုစ္မတင္ပဲေတာ့မေနပါနဲ႕ဗ်ာ ကေလာင္သြားေလးတုံးသြားမွာစိုးလို႕ပါ။

ျကိုးစားပါမည္

·

ဟုတ္ကဲ့ ႀကိဳးစားေနၾကရမွာေပါ့ဗ်ာ။

အစြယ္မတုံးေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါ့မယ္ဗ်ာ

·

ဟုတ္တယ္ ကိုသာေပါက္ေရ ဓါးေတာင္မခုတ္ပဲေနရင္တုံးသြားေသးတာပဲ ကေလာင္ေလးလဲ ေရးေပးေနမထက္လာမွာဗ်။ အားေပးပါတယ္။

မအားရင္သာေနရမယ္ ကြီးေရႊေရ အားတာနဲ႕ ဖုန္း noteေလးဖြင့္ျပီး တစ္ေၾကာင္း႐ရေရးေတာ့တာဘဲ

·

ဟုတ္တာေပါ့ဗ်ာ အခ်ိန္ရွိခိုက္ေလး ႀကိဳးစားေရးေနရင္ စာတပုဒ္က ခဏေရးရတာပါ။

​ေက်ာင္​းျပန္​ဖြင္​့​ေတာ့
နည္​းနည္​းအ​ေရးက်ဲသြားတယ္​။
​ေရးျဖစ္​​ေအာင္​​ေတႀကိဳးစား​ေနပါတယ္​ဗ်ာ

·

ေကာင္းပါပီ ကိုေဇာ္ထက္ေရ အၿမဲေရးပီး ေရးအားရွိမွ ကေလာင္စြမ္းကလည္း တက္လာတာပါ။ ဆက္လက္ေရးပါဗ်ာ အားေပးေနပါတယ္။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nyinyiwin from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.