ဟိုဘက္ခန္းကငါခ်စ္ရသူ

in #myanmar3 years ago

FB_IMG_1521267819756.jpg
ဟိုဘက္တုိက္ခန္းနဲ႔ဒီဘက္တိုက္ခန္း မ်က္လံုးခ်င္းေတြဆံု အၾကည့္ခ်င္းေတြဆံုျပီး တို႔ေတြရင္းနွီးမႈရခဲ့ၾကတယ္။ အခ်ိန္ေတြၾကာလာတာနဲ႔မ်ွ ငါ့အတြက္အခ်စ္ေတြေမြးဖြားလာျပီ ဒါငါ့အတြက္အခြင့္အေရးဘဲလို႔ထင္ခဲ့မိတယ္။
FB_IMG_1521267825281.jpg
ဟာ. . . ငါမွားသြားခဲ့ျပီ၊ မင္းကငါ့ကိုမိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီ၊ 'ဒါ ကြ်န္မရဲ့ကိုကိုေလ နိုင္ငံျခားကေန ကြ်န္မတို႔ႏွစ္ေယာက္လက္ထပ္ပြဲအတြက္ျပန္လာတာ၊ ကိုကို ဒါေဘးတိုက္ကတေယာက္။'
'ေအာ္ ဟုတ္ကဲ့ ေတြ႔ရတာဝမ္းသာပါတယ္'
ကြ်န္ေတာ္ေျပာလည္းေျပာရင္း အလ်င္အျမန္သူတို႔နားကထြက္ခဲ့ပါျပီ။ သူတို႔စံုတြဲကိုေန႔တိုင္းျမင္ေနရျခင္းဟာလည္း ဝဋ္တမ်ိဳးပါဘဲလား။
Nyan Linn Aung (MSO 22)

Sort:  

MSO က group အသစ္လား steemit ကို ခုလို အဖဲြ ေတြ အမ်ားႀကီး စိတ္အားတက္ႀကြ စြာ ပါဝင္လာတာ ဝမ္းသာပါတယ္။ Welcome steemit myanmar

Congratulations @nyanlinnaung! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!