တဒိန္းဒိန္းနဲ႔ မႏၱေလးည

in myanmar •  2 months ago

2018 december 31 ရက္ ည ၁၂ နာရီ အခ်ိန္။
မႏၱေလးၿမိဳ႕ညသည္ လႈပ္လႈပ္ ႐ြရြ ပုရြက္ဆိတ္အံု
ပမာ ေနရာအခ်ိဳ႕မွာ လူအခ်ိဳ႕က ပါးစပ္ႀကီးေတြကို
ဟ ဖို႔ တာစူဟန္ေရးျပင္ေနၾကသည္။ ရီေဝေဝ
မ်က္လုံးေတြ ပုလင္းဖြင့္ ခြက္ထိ အကင္ေညာ္နံ႔အတိ
နဲ႔ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုဖို႔။ လူႀကီး လူငယ္ အရြယ္မေရြး
ဟန္ေရးတျပျပ ဖန္ခြက္၊ ပုလင္း၊ သံဗူး တမမနဲ့။
ၾကည့္ေနတယ္ မႏၱေလးက သူတို႔ေတြကို။

ည ၁၂ နာရီ အတိမွာေတာ့ ဝမ္းေခါင္းသံ၊
အာေလး လ်ွာေလးသံ အသံစူးစူး ေပါင္းစုံအသံ
မ်ားျဖင့္

”ဟက္ပီး နယူးရီးယား”

”Happy New Year”

ေအာ္သံမ်ားနဲ႔အၿပိဳင္

”ဒိန္း”

”ေဖာင္း ေျဖာင္း”

”ရႊီး ဒိုင္း”

”ေဖာက္ ေဖာက္” အသံနဲ႔အတူ ေရာင္စုံမီးပန္း
မီး႐ွဴးမ်ားက ေကာင္းကင္ယံ မွာ အႏွံ ့အျပား
သီတင္းကြၽတ္ညေလးေတာင္ ျမင္ရင္ အားငယ္သြားမည္။

image
image source

ညက ယမကာေတြေခ်ာင္းစီးေနသည္။
ညသန္းေခါင္းယံခမ်ာ ေညႇာ ္မိေနသည္။
ေတာ္ေသးသည္ ေခြးေတြမအူလို႔ လူေတြဆူတဲ့
ဒီည ခင္ဗ်ာတို႔ကို အလွည့္ေပးပါတယ္တဲ့
ကိုေအာင္နက္ရယ္ အၿမီးယမ္းၿပီးေဟာင္ျပသည္။
ဒီတစ္ည တို႔ အူခ်ိန္မရလိုက္ဘူး
လူေတြအရမ္းဆူတဲ့ ညတဲ့။

ဟက္ပီးနယူးရီးယားည ၁၂နာရီကျဖင့္ မႏၱေလး
ၿမိဳ႕ကို သိမ့္သိမ့္တုန္ တျပဳန္းျပဳန္း တအုံးအုံး ။
ေပါလိုက္သည့္ ေဗ်ာက္ ေဖာက္လိုက္သည့္လူေတြ။
၁၅မိနစ္ မိနစ္၂၀ ခန္႔ ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားသည္။
မႏၱေလးရယ္ေလ သူ႔ခမ်ာ ရင္ဘတ္ႀကီးကိုဖိလို႔။

1-1-2019 နံနက္ ၇း၃၀ ကြၽန္ေတာ္ နံနက္စာ
စားဖို႔ အေၾကာ္ႏွင့္ မုန္႔ဟင္းငါးဝယ္ထြက္သည္။
အေၾကာ္ဆိုင္တြင္

”ညကေအ စည္လိုက္တဲ့ က်ံဳး ေဘး တိုးမေပါက္ဘူး”

”ဟုတ္ပ ေပါလိုက္တဲ့လူေတြ”

”ဟုတ္တယ္ ဟုတ္တယ္ က်ဳပ္ျဖင့္ ေကာ္ဖီခြက္
တန္းေနတုန္း အဖြဲ႔နဲ႔ကြဲသြားေသးတယ္
မဂၤလာတံတားမွ အဖြဲ႔ျပန္ေတြ႔တယ္
လူအုပ္ကို မနည္းတိုးခဲ့ရတာေဟ့”

အေျကာ္ဆိုင္မွာ အေၾကာ္ေစာင့္စဥ္ ၾကားခဲ့ရသည့္
စကားမ်ားျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး မုန္႔ဟင္းငါး
ဆိုင္ေရာက္သည့္အခါမွာလည္း

”ညကေအ ေဖာက္လိုက္တဲ့ေဗ်ာက္ေတြ တဲပုတ္
ေတြသာဆို မီးဖြားက်တာနဲ႔မီးေလာင္မွာ”

”ဟုတ္ပ က်ဳပ္တို႔ျမန္မာေတြ ေပါလိုက္တဲ့ ေပ်ာ္ပြဲ
ရႊင္ပြဲေတြ ၁၂လရာသီလုံး”

”ေပ်ာ္ဖို႔ ရႊင္ဖို႔ သုံးစြဲဖို႔ဆို ရိွတဲ့ ဆိုင္ကယ္၊ ဖုန္း
အကုန္ေပါင္ၿပီးသုံးၾကတာ ေနာက္မွ ေနာက္ေရာက္ရား စည္းလြတ္ေအာင္ေပ်ာ္ၾကတာ”

”ေအာင္မေလး...ဆိုင္ကယ္၊ ဖုန္းတင္ ဘယ္ကမလဲ
မွတ္ပုံတင္ေတာင္ ေပါင္ၿပီး သုံးတဲ့ လူေတြေတာ့
ကမ္းကုန္ေရာ”

ကြၽန္ေတာ္က သူတို႔ေျပာစကားမ်ား ၾကား၍ ကိုယ့္အတြက္ steemit မွာ စာေရးဖို႔ကုန္ၾကမ္းရၿပီေလ။ကဲ.... steemit က မိတ္ေဆြေတြေရာ ႏွစ္သစ္ကူးညမွာ ဘာေတြလုပ္ၾကလဲ။ မိသားစု ဝိုင္းဖြဲ႔ စားေသာက္
ၾကသလား၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေသာက္ေသာက္စားစား လူမင္းသားေတြလုပ္ၾကလား။

image
image source

သူမ်ားေတြကို ေမးေနတယ္ ကိုယ္လဲဘာလုပ္လဲ
ဆိုေတာ့။ ည၉နာရီ ကတည္းက ပင္လယ္ျပာက
ဝယ္လာသည့္ ပင္လယ္စာေတြကို တူမေတြက
ေၾကာ္ေကြၽးသည္။ သူ႔တို္က သံဗူးအခိ်ဳရည္မ်ား
ျဖင့္ေသာက္ၾကသည္။ သူတို႔ေကြၽးတာ စားၿပီး
ရင္ျပည့္လာသည္။ အစာမေၾကသလိုျဖစ္၍
လ်ွက္ဆား လ်ွက္ကာ အိပ္ေတာ့သည္။

ည ၁၂ နာရီမွာေတာ့ တဒိုင္းဒိုင္း တအုံးအုံး
ေဗ်ာက္ေဖာက္သံမ်ားျဖင့္ ႏိုးလာသည္။ ေအာ္
ႏွစ္သစ္ကူးပါေရာလားဟု အိပ္ယာထဲ မွ ေရရြတ္မိပါေတာ့သည္။ ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္
ကမၻာသူ ကမၻာသားအေပါင္း စိတ္သစ္ လူသစ္ျဖင့္
က်န္မာေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း
ေမတၱာပို႔သလိုက္ပါသည္။

image
image source

Author @htwegyi
MSC.036

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

·

Thanks esteemapp

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by htwegyi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

·

👍👍👍

Congratulations @htwegyi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 1250 replies. Your next target is to reach 1500 replies.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

မႏၱေလးမွာတအားစည္​မွာပဲ့....​ေပ်ာ္​ရြင္​ဖြယ္​ႏွစ္​သစ္​ကူးပါ....

Posted using Partiko Android

·

ဟုတ္ကဲ့ က်ဳံးေဘးမွာ အေတာ္စည္တယ္ဗ်

ႏွစ္သစ္ မဂၤလာျဖစ္ပါေစ ဘေထြးေရ

·

ဟုတ္ကဲ့ပါ မစုေရ႕
ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရြင္ပါေစဗ်ာ

ျမန္​မာ​ေတြက ၁၂ လ႐ွိတာ​ေပ်ာ္​ပြဲရႊင္​ပြဲ​ေတြက ၁၂ပြဲမက ပြဲ၂၀​ေက်ာ္​​ေလာက္​ျဖစ္​​ေနၿပီ

·

😁 အဲ့တာကို ေပ်ာ္လို႔မဝေသးဘူးတဲ့ 😁

မနက္ဖန္က် happy independence day လို႔ေအာ္ပီး ရႊီ ဒိုင္း ေဖာင္း ေဖာက္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ

·

အဟီး အဲ့လို႔လုပ္မလားလို႔ေတာင္ စိတ္ကူးရသြားတယ္ေလ 😁