”ဘဝတိုက္ပြဲ”

in myanmar •  2 years ago 

”ဘဝတိုက္ပြဲ”

IMG_20180204_091346.jpgဘဝမွာ ႐ွံဳးနိမ့္မႈ မ်ားစြာနဲ႔ ၾကံဳခဲ့ရဖူးပါသလား.......။ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သမ်ွ အရာအား
လံုး ပ်က္သုန္းေပ်ာက္ကြယ္ လက္ပိုက္ေငးခဲ့
ရတဲ့ဘဝ ကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရဖူးပါသလား........။
ပစၥည္းဥစၥာဓန ႂကြယ္ဝမႈေတြကို ဆံုး႐ွံဳးရသည္
ထက္ ကိုယ္သိပ္ခ်စ္ရတဲ့သူေတြ ဆံုး႐ွံဳးရသည္က ပို၍ရင္ဆိုင္ရခက္ပါတယ္.....။

FB_IMG_1517711574940.jpgလူတိုင္းလူတိုင္းမွာေတာ့ ဆံုး႐ွံဳးမႈဆိုတဲ့ ေလာကဒဏ္ကို ရင္ဆိုင္ဖူးၾကမည္ထင္ပါတယ္...။
ဆံုး႐ွံဳးမႈ႔ပမာန အနည္းနဲ႔ အမ်ားသာ ကြားျခား
ပါလိမ့္မည္....။တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြက ပစၥည္း
ဥစၥာ ၊ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း စတဲ့ ဆံုး႐ွံဳးမႈ
ေတြ႐ွိသလို တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြမွာ ကိုယ္သိပ္
ခ်စ္ရတဲ့သူေတြ ဆံုး႐ွံဳရတဲ့ အျဖစ္ေတြ႐ွိပါ
တယ္....။ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆံုး႐ွံဳးမႈ
ေတြနဲ႔အတူ လဲက်မသြားေအာင္ေတာ့ အား
တင္းထားပါ....။ကိုယ္လဲက်သြားတဲ့အခါ ထူ
ေပးမယ့္သူမ႐ွိလို႔လဲ စိတ္ပ်က္အားငယ္စရာ
မလိုပါဘူး....ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ျပန္ထူရမွာပဲ
မဟုတ္လား....။

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကဆံုး႐ွံဳးမႈ႔ေတြ ရဲ႕ေအာက္မွာ
ျပန္ထဖို႔မႀကိဳးစားရင္ေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္
သင္ဟာ အသက္႐ွင္ေနေပမယ့္ ေသသူတစ္
ေယာက္ ျဖစ္သြားပါၿပီ.....။အရာအားလံုးဆံုး
႐ွံဳးသြားခဲ့ရင္ေတာင္ ”ငါ”ဆိုတဲ့ေကာင္ က်န္
ေနေသးတယ္ ဆိုတာမွတ္ထားလိုက္ပါ......။
ငါအသက္႐ွင္ေနသ၍ ငါ့ရဲ႕အနာဂတ္ ငါ့ရဲ႕ေ႐ွ႕ဆက္ရမယ္လမ္းေတြ ကို ငါကိုယ္တိုင္ဖန္
တီးႏိုင္ပါေသးတယ္.....။ကိုယ့္ဘဝကို ကိုယ္
သာလ်ွင္ပဲ့ကိုင္ရမွာပါ.....။

FB_IMG_1517711562802.jpgကိုယ့္ဘဝအတြက္ ေလ်ွာက္လွမ္းေနတဲ့ လမ္း
ခရီးမွာ ကဲ့ရဲ႕႐ွံဳ႕ခ်မႈေတြ ၊ေဝဖန္မႈေတြ ၊အျပစ္တင္မႈ႔ေတြလဲ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္...။အဲဒိ
အရာေတြကို ဂ႐ုစိုက္မေနပါနဲ႔....။ကိုယ္က
ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းေအာင္ ေနထိုင္သူျဖစ္
ျဖစ္ ကိုယ့္ကို ခ်စ္တဲ့ခင္တဲ့သူက ေကာင္းတာ
ေျပာမွာဘဲ....ကိုယ့္ကို မုန္းတဲ့သူေတြကမ
ေကာင္းတဲ့စကားေျပာမွာပဲ.....ဒါေလာကရဲ႕
သဘာဝပဲေလ.....။အဲဒီအရာေတြကိုသာ
ကိုယ္ကလိုက္ၿပီး ခံစားေနမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္
ေလ်ာက္မယ့္လမ္းေတြ ေႏွာင့္ေႏွးၾကံၾကာေန
လိမ့္မယ္.....။သူတို႔ေတြက ကိုယ့္ဘဝကို
လမ္းခင္းေပးမယ့္သူေတြမဟုတ္ပါဘူး....။
ကိုယ္ေလ်ာက္မယ့္လမ္းရဲ႕ အတားအဆီးေတြပါ......။ကိုယ့္ရဲ႕လမ္းမွာ အဲလိုအတားအဆီး
ေတြ႐ွိေနမယ္ဆိုရင္ ေ႐ွာင္ပဲသြားလိုက္ပါ....။

FB_IMG_1517711581011.jpgဘဝမွာ ေအာင္ျမင္မႈ႔ေတြပဲအျမဲတမ္း ပိုင္ဆိုင္
ထားတဲ့သူမ႐ွိသလို ႐ွံဳးနိမ့္မႈ႔ေတြပဲ အျမဲရင္ဆိုင္
ေနရတဲ့သူ မ႐ွိပါဘူး......။”ေရစီးတခါ ေရသာတစ္လွည့္” ဒါဟာ ဘဝပဲ.....။႐ွံဳးနိမ့္မႈ႔မွ
မ႐ွိရင္ ေအာင္ျမင္မႈ႕ဆိုတာ ႐ွိလာမွာမဟုတ္ပါဘူး...။

ေျဖာင့္တန္းျခင္းမ႐ွိတဲ့ ဘဝလမ္းအေကြ႔အ
ေကာက္မွာ ဆူးေၾကာက္လို႔ မေလ်ွာက္ဘူးဆို
ရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈ႔ဆိုတဲ့အရာကို သင္ရမွာ
မဟုတ္ပါဘူး.....။လဲက်သြားခဲ့ရင္ ျပန္ထဖို႔ကသင့္တာဝန္.....လြဲမွာသြားရင္လည္း အမွန္တရားကို သင္ကိုယ္တိုင္ပဲျပန္႐ွာရမွာပါ....။
လူမွန္ရင္အမွားနဲ႔မကင္းပါဘူး...။
ဒါေပမဲ့ အမွားကိုထပ္ခါထပ္ခါ မလုပ္မိေအာင္
ေတာ့ ဆင္ျခင္ရမွာသင့္တာဝန္ပါ..........။
တခ်ိန္ကလုပ္ခဲ့မိတဲ့ အမွားေတြအတြက္လဲ
ေနာင္တေတြ ရမေနပါနဲ႔.....။ဟိုး...ေ႐ွ႕အ
နာဂတ္မွာ ၾကံဳေတြ႔ရမယ့္ အခက္အခဲေတြကို
လည္း ေတြးျပီးေျကာက္မေနပါနဲ႔.......။
အခုလက္႐ွိဘဝမွာပဲ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္
ေနထိုင္ပါ..... ။အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ......။ေအာင္ျမင္မႈ႔ဆိုတဲ့အရာကို
အခ်ိန္က လက္တြဲေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မယ္။

MSC: 078
writer :@htetlinaungg
Photo credit: google

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

အေကာင္း္ဆံုးျဖစေ္အာင္လုပ္ၾကမယ္

Good

အမွန္​ဆံုးနဲ႔ အ​ေကာင္​းဆံုး​ေပါ့ဗ်ာ

Thank bro

fighting လို႕

Thank အမ

လက္႐ွိဘဝမွာပဲ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္
ေနထိုင္ပါ
​ေကာင္​းတယ္​ဗ်ာ

ဟုတ္ကဲ့ပါ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်

လက္႐ွိဘဝမွာပဲ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္
ေနထိုင္ပါ.
​ေကာင္​းတယ္​ဗ်ာ

အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားေနပါတယ္ ေအာင္ျမင္လာမဲ့အခ်ိန္ကိုလည္း ေစာင့္စားေနပါတယ္လို့

ဟုတ္

ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ရႈတာအေကာင္းဆံုးေပါ့ဗ်ာ။အားေပးသြားတယ္အစ္ကိုေရေက်းဇူးပါခင္ဗ်။

ေက်းဇူးပါ

ဘ၀ဆိုတာတိုက္ပြဲမဟုတ္ဘူး ႀကိဳးစားကာရုန္ကန္ဖို႔ပဲတဲ့

ဟုတ္

ဒီပုိစ့္ဖတ္လိုက္ရတာ တခုခုကိုခံစားမိတယ္။
စိတ္ခ်င္းတူေနသလိုလိုမ်ိဳးပါ
..
တက္က်မ္းေတြအေတာ္ဖတ္တယ္ထင္တယ္။
ျပီးေတာ့ ပိုစ့္ေမာ္ဒန္ ေတြ ... စာဖတ္ပံုခ်င္းတူသလိုပဲ
...

ဟုတ္

ရွံုးတလွည့္ နိုင္တလွည့္ပဲ။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားတင္းထား..

ဘဝဆိုတာ တိုက္​ပြဲ ခယ္​မဆိုတာ.....ဘာဆိုလားပဲ 😜

ဘာလဲ ေျပာပါအူး

ဒီလိုပါပဲ ဘဝဆိုတာ တသမတ္တည္းသြားေနတဲ႕အရာမဟုတ္ဘူး နိမ့္လိုက္ျမင့္လိုက္ပါ

တင္ပါဘုရား

အခ်ိန္ဆိုတာ အေကာင္းဆံုး သမားေတာ္ပါဘဲ

That is right

💪

Thank bro

ဘဝဟူသည္​ ခက္​ခဲျခင္​း​သ​ေဘာတရားပါပဲ

Yes