Wish (Final Chapter)

in myanmar •  22 days ago 

t5n9axz4v5.jpg

အေဖ ဆံုးတုန္းက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ၀မ္းနည္း ခံစားခဲ့ရ၏။ ခုခ်ိန္ထိလည္း သတိရတိုင္း အလိုလို ၀မ္းနည္းေနမိေသး၏။ သူမ်ားေတြ အေဖ အေၾကာင္း ေျပာလွ်င္ ကိုယ့္မွာ ဘာျပန္ေျပာရမယ္မွန္းကို မသိေပ။ အေဖ မရွိိေတာ့ရင္ ဆိုသည့္ အေတြးမ်ိဳးကို အေဖ မဆံုးခင္တုန္းက ေတြးမိခဲ့ဖူး၏။ အေတြးႏွင့္တင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေယာက္ယက္ခတ္ခဲ့ရ၏။ အေမ မရွိေတာ့ ရင္ေကာ ဆိုသည့္ အေတြးေတာ့ တခါမွ မေတြးဖူးေပ။ အမွန္ေတာ့ မေတြးရဲျခင္း ျဖစ္၏။ ထို အေတြးမ်ိဳးကို မေတာ္တဆ ေလာက္ေလး ေတြးမိမွာကိုပင္ ေၾကာက္မိ၏။

တကယ္သာ ေတြ႕ၾကံဳရလွ်င္ ဘယ္လို ေနမယ္ မသိေပ။ ေသခ်ာတာေတာ့ အေဖ့ တုန္းကထက္ကို ပိုၿပီး ခံစားရေပလိမ့္မည္။ က်ေနာ္တို႔က အေဖထက္ စာလွ်င္ အေမႏွင့္ ပိုၿပီး အေနမ်ားသည္ကိုး။ အေဖ့ကုိေကာ အေမ့ကုုိေကာ အတူတူ ခ်စ္ပါ၏။ သို႔ေပမယ့္ အေမ့ကို ပိုၿပီး ခ်စ္သည္ကိုေတာ့ ၀န္ခံရေပလိမ့္မည္။ ထို စကားကို အေဖမ်ား ၾကားလွ်င္ ၀မ္းနည္း ေလမ်ား မသိေပ။ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္ လုပ္ေနရသျဖင့္ အိမ္တြင္ ေနခ်ိန္ နည္းသြားျခင္းက က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ အေနေ၀းသြားေစခဲ့သည္ကိုး။ သို႔ေပမယ့္ အေဖ မဆံုးခင္ေလး ျပဳစုလိုက္ရေသးသျဖင့္ ေတာ္ေသးသည္ ေျပာလို႔ ရ၏။

ဆံုးသြားၿပီးသည့္ အေဖ့ကိုေကာ၊ လက္ရွိ အသက္ရွိေနေသးသည့္ အေမ့ကိုပါ စိတ္ေက်နပ္ လံုေလာက္ေအာင္ မျပဳစုႏို္င္ေသးဟု ခံစားေနရ၏။ အေမ့ကို က်န္းက်န္းမာမာ ရွိေစခ်င္ေသး၏။ သူစားခ်င္တာမ်ားကို ေကၽြးခ်င္ေသး၏။ ဘုရာဖူးလည္း ပို႔ခ်င္ေသး၏။ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ထားခ်င္ေသး၏။ လက္ရွိ အေျခအေနထက္ ပိုမို ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀အေျခအေန တခု ဖန္တီးေပးခ်င္ေသး၏။ ထို စိတ္ဆႏၵကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရေပလိမ့္မည္။ အေမ အသက္ရွိစဥ္ေလးမွာေပါ့။

4ux147d8y4.jpg

သင္တန္းက ပံုမွန္ေလး ရွိသည္ဆိုေပမယ့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားေလာက္ အတန္းခ်ိန္ မမ်ားေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ေလာက္ ၀င္ေငြက မမ်ားလွေပ။ တကိုယ္ေရစာ ေလာက္ေပမယ့္ အေစာက က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားေတာ့ ျဖည့္စီးေပးႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တစံု တခုေတာ့ ထပ္လုပ္ဖို႔ က်ေနာ္ ေတြးထား၏။ ေငြ၀င္လမ္းက တလမ္းထဲ ေဖာက္ထား၊ ရွိထားလို႔ မျဖစ္ေပ။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပထမ ေငြ၀င္လမ္း ရပ္သြားလွ်င္ ဒုတိယ ေငြ၀င္လမ္းႏွင့္ ဖာေထးထားႏိုင္ဖို႔ လိုသည္ မဟုတ္လား။

ခုတေလာ ေခါင္းခဲ ေနသည္မွာလည္း ထို ဒုတိယ ေငြ၀င္လမ္း ပင္ ျဖစ္၏။ ဘာလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲ ဆိုၿပီး ဗ်ာမ်ား၊ ေတြေ၀ေနျခင္းမွာလည္း ထိုအခ်က္၊ ထိုကိစၥေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။ ဟိုဟာ လုပ္ရင္ ေကာင္းမလား၊ ဒီဟာ လုပ္ရင္ေကာင္းမလားႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေတာရင္း အခ်ိန္ကုန္ေန၏။ ခုထိေတာ့ ဘာလုပ္မည္ ဆိုၿပီး ပီပီျပင္ျပင္ ပံုမေပၚလာေသးေပ။ Trading လုပ္မည္ဟုေတာ့ ေတြးထား၏။ သိပ္အမ်ားႀကီး မဟုတ္ေပမယ့္ ကိုယ္ႏိုင္သေလာက္ ပမာဏေလးႏွင့္ စလုပ္မည္ေပါ့။ အရင္ဆံုး Trading ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္ၾကားေလ့လာ ရေပလိမ့္ဦးမည္။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လမ္းေၾကာင္း စထားဖို႔ေတာ့ လုိေပလိမ့္မည္။ မိမိ လုပ္ေပးခ်င္သည့္ အရာမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္မွာ မလြဲေပ။

Don Jaun

MSC 31

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @donjaun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq