အလြမ္းမ်ားနဲ႔ လမ္းသလားခဲ့

in myanmar •  7 months ago 

..... မဂၤလာပါ .....

... အလြမ္းမ်ားနဲ႔ လမ္းသလားခဲ့...

တစ္ခ်ိန္က
ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရဲ႕
စြယ္ေတာ္ရြက္မႊာေလးေပၚ
စံပယ္ျဖဴေလးေတြ
အယုအယနဲ႔
သာယာၿငိမ့္ေညာင္းလို႔ေနခဲ့
*တစ္ခါမွာေတာ့
စံပယ္ျဖဴေလးေတြ ေလအလြင့္
တမ္းမက္မႈႏွင္းဆီနီနီ
ဖူးပြင့္ကာ လာခဲ့ခ်ည္ေသး
ခုေတာ့...
ေဝး... အေဝးမွာေလ
စြယ္ေတာ္ရြက္ တစ္ျခမ္းစီမို႔
အလြမ္းမ်ားနဲ႔
လမ္းသလားေနၿပီ...။

...... ဟိန္းခန္႔ေမာင္ .......

မိတ္ေဆြအားလံုး ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ၾကပါေစ...

@billionairehein

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

လြမ္းႏိုင္သူႀကီး

Posted using Partiko Android

·

လြမ္းစရာ႐ွိတာကိုး😁

Posted using Partiko Android

ခ်စ္တတ္လြမ္းတတ္

Posted using Partiko Android

·

ခ်စ္ခဲ့လို႔ လြမ္း

Posted using Partiko Android

အတူေနေနတာကို လြမ္းလို႔ မၿပီး😁

Posted using Partiko Android

·

အလုပ္သေဘာအရ လြမ္း

Posted using Partiko Android

စပယ္ႏွင့္ ႏွင္းဆီ ဘယ္ဟာ ပိုခ်စ္သည္

Posted using Partiko Android

·

အတူခ်စ္😁

Posted using Partiko Android

႐ိုႏိုင္အားတယ္

Posted using Partiko Android

·

႐ိုစရာ႐ွာ႐ိုရတာ😁

Posted using Partiko Android

Sneaky-Ninja-Throwing-Coin 125px.jpg
Defended (9.43%)
Summoned by @billionairehein
Sneaky Ninja supports @youarehope and @tarc with a percentage of all bids.
Everything You Need To Know About Sneaky Ninja


woosh

·

Thank a lots

Posted using Partiko Android

လြမ္းေနပါတယ္ဆိုမွ 😊