☆ေရာင္စံုသက္တန္႔☆

in #myanmar6 years ago

image
♡အေရာင္ေတြ ေျပာင္းလြယ္တဲ့
ေခတ္ႀကီးထဲမွာမွ
အေရာင္ဆိုးခ်င္ေနၾကတဲ့သူေတြကမ်ား...
♡အျဖဴေရာင္ဆို အမဲဆိုးခ်င္
အမဲေရာင္ဆို အျဖဴဆိုးခ်င္နဲ႔...
အျဖဴအမဲ မသဲကြဲစြာနဲ႔
ဘဝမွာ အျမင္ေတြမွား
အေတြးေတြ ေယာင္ခ်ာခ်ာနဲ႔ျဖစ္...
♡တစ္ကယ္ဆို ေကာင္ကင္ႀကီးျပာလို႔
ပင္လယ္ႀကီးက လိုက္ျပာေနတယ္ဆိုတာ
လူေတြက မသိၾကတာလား...?
မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနၾကတာလား...?
♡ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္...ငါ...ဟာ...
ေရာင္စံုသက္တန္႔ တစ္ခုပါ....။🌈🌈🌈
image
image

Sort:  

ပတ္​ဝန္​းက်င္​ ကိုလိုက္​ၿပီးအ​ေရာင္​​ေျပာင္​းတတ္​တယ္​​ေပါ့

အဲလိုလဲမဟုတ္ေသးဘူးကြ😄

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63974.07
ETH 3426.40
USDT 1.00
SBD 2.54