ခ်စ္၍စြန္႔ခဲ႔သည္

in myanmar •  5 months ago

ခရီးကရွည္ရွည္
လမ္းကႀကမ္းႀကမ္း
ဘယ္အထိေအာင္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္မသိ။
ထိုခရီးလမ္း
ခပ္ႀကမ္းႀကမ္းမွာ
မခြဲတူေခၚ လက္တြဲေဖာ္မပါ
ပူမီးဖ်ာလည္း
ရင္မွာမ်ိဳသိပ္
အံကိုႀကိတ္လို႔
ဆက္၍ဆက္ခါ ေလွ်ာက္ရမည္သာ။
ေလွ်ာက္ရမဲ႕လမ္း
ဘယ္လိုပင္ႀကမ္းေစ
ႏွစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္
လက္ခ်င္းခ်ိတ္လို႔
အရိပ္ပမာ မခြဲခြါသူ
သက္လ်ာထိပ္ထား
ပါလွ်င္ေကာင္းသား
ေတာင့္တေပမဲ႕
ခ်စ္၍ စြန္႔ခဲ႔ရသည္။
တေန႔ေန႔မွာ
နားလည္နိုင္ပါေစ။
117146538.jpg
source

Author>>>@aungzawhtwe

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ခ်စ္လွ်င္မစြန့္န့ဲေလ

·

ဒုကၡမေပးခ်င္လို႔ေလ။

အလဲ႕… နိ မိန္းမသိရင္ေတာ့ ေႏွာင္ဂ်ိန္ play ရမယ္ေနာ္ ဟြင္းဟြင္း

·

သူမသိေအာင္ လုပ္ရတာပ။ ဟီးဟီး