အလင္းဥာဏ္

in myanmar •  2 months ago

ကံကိုယံုျပီး ဆူးပံုမနင္းသင့္ဘူးတဲ႕
ကံကိုယံုျပီး ဆူးပံုနင္းရင္းေတာ့
ဆူးစူးမွာက ဧကန္ပါပဲ။
တကယ္ေတာ့ ဘဝဆိုတာက
ထင္သေလာက္လည္း
မလြယ္ကူခဲ႔ဖူးေလ။

ဘဝကို ေခ်ာက္ကမ္းပါးထက္မွာ
မတည္ေဆာက္မိဖို႔ေတာ့
လိုအပ္ပါတယ္။
မေတာ္လို႔မ်ား ျပဳတ္က်ခဲ႔ရင္
အဲ႕ေခ်ာက္ကမ္းပါးက
ျပန္လမ္းမရွိေအာင္
နက္ေနပါလိမ့္မယ္။

ေမွာင္မိုက္ႀကီးထဲမွာ
ေနခဲ႔ဖူးတဲ႔အခါ
ရခဲ႔ဖူးတဲ႕ အလင္းတိုင္ေလးကို
ေက်းဇူးတင္ခဲ႕ဖူးမွာပါ။
ဒီအလင္းရဖို႔ ေဆာင္ႀကည္းေပးရတဲ႕
မီးခတ္ေက်ာက္ရဲ႕
ေက်းဇူးတရားကိုလည္း
မေမ့သင့္ပါဘူး။
photo-1489101960932-eb71762e6bc8.jpeg
source

Author>>>@aungzawhtwe

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

The most beautiful post. There are many choices in the post.

·

Thank for your support.

မီးခတ္ေက်ာက္ရဲ႕ ေက်းဇူးတရား
သတိရေပးပါကြာ

·

မေမ႔အပ္ဘူးေလ။

ဟုတ္တယ္
တခါတေလက် အရင္းအျမစ္ကိုေက်းဇူးတင္ဖို႔ သတိမရၾက

·

အြင္းး အာ့ေျပာတာ။

discovery ထဲမွာ က် ပါးစပ္ထဲမွာ လွံေတစိုက္ မီးပံုေတ နင္းေနၾကတာ ေတာ့ ဟီဟီး ဘားဟုတ္ဘူး feel ေလးနဲနဲ ေပါ့သြားေအာင္ စဒါဘာ

·

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပါပဲ။

ဥဥေထြး စမီးဆီ အလည္လာပါအုးံ😢😢