မိုး မျပိဳပါဘူး။ ျပိဳခဲ့သည္ ရွိေသာ္ (@aggamun)

in myanmar •  5 months ago 

ဒီေန႔ NC မွာ ဝင္မရတာနဲ႕ ဘာျဖစ္လို႔ ပါလိမ့္ ဆိုျပီး ပိုစ့္ေတြ ေလွ်ာက္ေမႊ ၾကည့္ပါတယ္။ စာကလည္း မျဖစ္မေန တစ္ပုဒ္ေတာ့ ေရးရမယ္ ဆိုေတာ့လည္း အေၾကာင္းအရာေလး မ်ားရလို ရျငားေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာပိုစ့္ကေတာ့ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းေတာင္ မျပည့္ေတာ့ ပါဘူး။ မျပည့္လည္း မျပည့္ခ်င္စရာပဲ စတင္းေစ်းက အဝီစိနား ေရာက္ေနတာကိုး။


source


ဒါေလး နဲ႕ပဲ အသက္ရႈေနရသူမ်ား အဖို႔ ဒီေစ်းႏႈန္းက က်ိန္စာ တစ္ခုလိုပါပဲ။ ဘယ္လိုမွ အသက္ဆက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ ေလာက္ေအာင္ ေစ်းႏႈန္းက က်ဆင္း လာခဲ့ပါျပီ။ ေလးေလး နက္နက္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ျပက္ရယ္ျပဳခ်င္ ေနလို႔မ်ားလား။ ထြက္သြားပါေတာ့ လို႔ အခ်က္ေပး ေနခ်င္ သလား မေဝခြဲ နိုင္ေတာ့ပါ။

တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ အိပ္မက္ေလး ေတြလည္း ေမ့ေတ့ေတ့ ေတာင္ ျဖစ္လို႔ေနပါျပီ။ ေမွ်ာ္လင့္ခဲတာ ဘယ္နွစ္ခု ရွိခဲ့သလဲ မေတြးေတာ နိုင္။ လက္ရွိ တစ္ခုတည္းေသာ စဥ္းစားေနတာက ဒီေန႔ကို ဘယ္လို ေက်ာ္ျဖတ္ၾကမလဲ။ မနက္ျဖန္ အတြက္ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ထား သင့္လဲ ဆိုတာေတြပါပဲ။ ေစ်းတက္ခဲ့ရင္ ဆိုတာထက္ အခုေစ်းနဲ႔ဆို ဘယ္လိုလုပ္ရင္ အေကာင္းဆံုးလည္း ဆိုတာ ကိုသာ ေတြးဆ ေနမိျပီ။

မၾကာခင္ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မယ့္ အေျပာင္းအလဲ ၾကားထဲမွာ ရွင္သန္ ရပ္တည္ဖို႔ စဥ္းစားရျပီ။ ဘယ္လို အေျပာင္းအလဲ ေတြ လာဦးမွာလဲ။ ေကာင္းေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြလား။ မေကာင္းတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းလား ? အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းနိုင္ေလာက္တဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္း သာ ျဖစ္ပါေစဗ်ာ။ ဒါမွ လူးသာ လြန႔္သာ ရွိျပီး ဒီနယ္ပယ္က မခြာရမွာ။ လူပ္ရွားရတာလည္း အဆင္မေျပ၊ ေစ်းကလည္း ဆက္လက္သာ က်ဆင္းေနဦးမည္ ဆိုပါက ……

Written by @aggamunPosted from my blog with SteemPress : http://steemhosting.com/aggamun/?p=116
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ေမြမေသ တုတ္မက်ိဳး... မလြယ္တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး...ေနာက္ဆံုးေတာ့...

Posted using Partiko Android

အိပ္ေရးပ်က္ရသူက ကိုယ္ပါ 😁

Posted using Partiko Android