online မွာေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီေလးဘဲရွိေစခ်င္တယ္

in myabmar •  2 months ago  (edited)

online မွာေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီေလးဘဲရွိေစခ်င္တယ္......

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သုံးစြဲေနေသာ zawgyi font ကိုမၾကာမွီ unicode font ႏွင့္အစားထိုး ေျပာင္းလည္းသြားမည္ဟုေၾကျငာေနပါတယ္ ။ မူလ အဆင္ေျပေနတာကို အဆင္မေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္သလို မခတ္တာကို ခက္ေအာင္ တမင္လုပ္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္ ဒါကို စာေရးတဲ့ေနရာမွာ အခတ္အခဲကို ေခတၱခဏ ေလ့က်င့္ရုံျဖင့္ေက်ာ္လႊား ႏုိင္မည္ဆိုရေသာ္လည္း ၊ တစ္ဖက္မွာ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္း ဖုန္းေတြမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ ဟန္းစက္အမ်ဳိးအစားေတြက ယူနီကုတ္ကို ၀ယ္မထားပါဘူး အဒါေၾကာင့္ စာေတြေရးတဲ့ေနရာမွာ ကို႕ယို႔ကားယား ေတြေပၚေနမွာပါ ။ အရင္အသုံးျပဳျပီးသား စာေတြလည္း ဖက္ရအဆင္ေျပပါ့မလား အကုန္လုံး ေဇာက္တိ ေဇာက္ထိုးေတြျဖစ္ကုန္ရင္ ဘယ္သူကတာ၀န္ယူမွာလည္း။ ယခု အခ်ိန္မွာ ဟန္းစက္ေတြက အခြန္ေတြေစ်းတက္တာေၾကာင့္ ဟန္းစက္ေစ်းႀကီးရတဲ့အထဲ ေဖာင့္ေတြ မမွန္ေတာ့ဘူး ဆိုရင္ ဟန္းစက္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ျပီးသုံးရေတာ့မယ္ အရင္ ဟန္းစက္ေတြကို လြင့့္ျပစ္လို႕လည္းမျဖစ္ ေနာက္ထက္လည္း မ၀ယ္ႏိုင္ရင္ ဒုကၡေရာက္ကုန္ေရာ နည္းပညာတိုးတက္လာတာမဟုတ္ဘဲ မူလ အဆင္ေျပေနတာကို တမင္ခတ္ေအာင္မ်ားလုပ္ျပီး စည္းပြားေရး ၀ိသမေလာဘေတြျမန္း ေၾကာက္စရာေကာင္းလိုက္တာ ...
နည္းပညာအရ zawgyi-one ကို up date လုပ္စရာလိုလာရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ software program ေရးတဲ့အခါ up date system ထဲ့ေရးဘို႔ေကာင္းတယ္ အခုဟာက အဆင္ေျပေနတာကို စည္းပြားေရးတိုက္ခိုက္တဲ့သေဘာဘဲ unicode ကို မ၀ယ္ ၊၀ယ္ေအာင္ တမင္ညစ္ျပီးလုပ္တာျဖစ္ေနသေလာ ?။ စဥ္းစားဘို႔အခ်ိန္တန္ျပီး ၊ တစ္ခ်ဳိ႕စက္ေတြက ယူနီကုတ္နဲ႔အဆင္မေျပတာေတြရွိလာတာေတြ႕ရတယ္ ေဆာ့၀ဲလ္ တစ္ခုကို ထဲ့ရင္ ေနာက္တစ္ခုနဲ႕ ၿငိလာတာေတြ႕ရတယ္ ယူနီကုတ္ကိုသုံးရင္ အခုထြက္လာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္နဲ႔ ျငိေနျပန္တယ္ keyboard ကလည္းခ်ိန္းေပးရတယ္ ျမန္မာနဲ႕ Eng ခ်ိန္းရတာ ခတ္လာျပီး ေဖာင့္ေတြကို႔ယို႔ကားယားျဖစ္ကုန္ေရာ။ ေနာက္တစ္ခုက window8 မွာ unicode၊ myanmar -3 font / pyidaungsu font သုံးခု Running မရဘူး၊ ယူနီကုတ္နဲ႔ ဆင္တူတ့ဲ pyidaungsu font ထဲ့လိုက္ေတာ့ ၊ ေဖာင့္သုံးခု ရႈတ္ကုန္ေရာ ၊ သုံးစြဲသူ အေနနဲ႔ online ဘဲသုံးမည္ဆိုလွ်င္ ေဇာ္ဂ်ီနဲ႕ အဆင္ေျပတယ္ ၊ယူနီကုတ္လည္း အေတာ္အသင့္ အဆင္ေျပတယ္ ၊တစ္ခ်ိဳ႕ ဟန္းစက္ေတြက ယူနီကုတ္ေရာ ၊ေဇာ္ဂ်ီ ေကာ ႏွစ္ခုပါတဲ့အတြက္အဆင္ေျပတယ္ ၊အဲကြန္ပ်ဴတာမွာေတာ့ ရႈတ္ကုန္တယ္ လြန္ခဲ့တဲ့ 2000 ခုႏွစ္ေလာက္က၀ယ္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြက version နိမ့္တဲ့အတြက္ ေဇာ္ဂ်ီနဲ႕ဘဲ အဆင္ေျပတယ္ ၊ myanmar -3 နဲ႕ အဆင္ေျပတယ္ ၊ေနာက္ေပၚလာတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ေဖာင့္က်ေတာ့ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး မူလရွိျပီးသား ကြန္ပ်ဴတာကို လည္းမစြန္႔လြတ္ႏိုင္ အသစ္လည္းမ၀ယ္ႏိုင္ေတာ့ ။ ဆင္းရဲတဲ့ျမန္မာျပည္မွာ ဒီလို မူ၀ါဒေတြ ေလွ်ာက္ေျပာင္းေနလို႔ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခတ္ကုန္ဦးမွာဘဲ....
online မွာေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီေလးဘဲရွိေစခ်င္တယ္......
@chirstonaeba9

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 11.81% upvote from us for your 1255 Partiko Points! Together, let's change the world!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

Congratulations @chirstonawba9! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!