The Dreadnoughts - Celtic Punk RocksteemCreated with Sketch.

in music •  last year

The Dreadnoughts was created in 2006 in Vancouver. Formerly they was showing to us somthing between shanties
and punk rock music. Now they playing folk music with elements from countries such as Ukraine, Germany, Chech Republic or Poland. In their tracks we can hear melody and rythm from "oberek" and "kujawiak" which are polish
nation dance. This music perfectly fits to men's meetups. My favorite one of their albums is "Polka's Not Dead".

The Dreadnoughths został założony w 2006 roku w Vancouver. Na początku pokazywali nam coś pomiędzy szantami a punk rock-iem. Teraz grają muzykę ludową z naleciałościami od takich krajów jak: Ukraina, Niemcy, Czechy czy Polska.
W ich kawałkach możemy usłyszeć melodie oraz rytm z oberka czy kujawiaka które są polskimi narodowymi tańcami. Muzyka ta pasuje idealnie do męskich spotkań. Moim ulubieńcem z pośród ich albumów jest "Polka's Not Dead".

Spotify : https://open.spotify.com/artist/0tfnDOJ5a2ib3mHAI4qGyD

Tracks :

The Dreadnoughts - Cider Road

The Dreadnoughts - Gintlemen's Club

The Dreadnoughts - Polka Never Dies

The Dreadnoughts - Turbo Island

The Dreadnoughts - Za smierc przyjaciela

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!