RE: muzyka przeciwko rasizmowi

You are viewing a single comment's thread from:

muzyka przeciwko rasizmowi

in music •  10 months ago 

Nie na temat. Problem z rasizmem mają chociażby w RPA gdzie czarni mordują białych metodami z Wolynia by ich ograbić. Więc jak się Adolf ma do dzisiejszego rasizmu?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!