Promjena izbornog zakona: Zašto treba ukinuti posebnu listu za manjinesteemCreated with Sketch.

in manjine •  22 days ago


�ini se da je hrvatski izborni sustav na umoru. Teško je re�i gdje je ve�i nered, na nacionalnoj ili na lokalnim razinama.

My blog with posted withSteemPress : https://teleskop.hr/hrvatska/promjena-izbornog-zakona-zasto-treba-ukinuti-posebnu-listu-za-manjine/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

✅ Enjoy the vote! For more amazing content, please follow @themadcurator!