Assassin's Creed Chronicles: China

in #magyargamingfilm2 months ago (edited)


Az Assassins Creed Chronicles szaga első része 1526-ban, Kínában játszódik, a Ming dinasztia hanyatlásának kezdetén. Shao Jun a kínai asszaszin testvériség utolsó tagja, aki hazatér, hogy bosszút álljon. A legendás Ezio Auditore által frissen kiképzett harcos ég a bosszúvágytól, és helyre akarja állítani bukott testvériségét.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11707.66
ETH 395.49
SBD 1.03