Główny Lekarz Weterynarii chce obowiązkowego monitoringu w ubojniach

in magnapolonia •  21 days ago


Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk powiedział, że zaproponował zmianę przepisów, by uszczelnić nadzór weterynaryjny nad ubojem zwierząt. Chodzi między innymi o obowiązek instalowania monitoringów w zakładach, w których ubijane są zwierzęta na mięso.

Paweł Niemczuk zaznaczył, że kamery miałyby całodobowo monitorować ubojnie.

– Zaproponowaliśmy zmianę przepisów tak, żeby uszczelnić ten nadzór poprzez to, aby wprowadzony został stały monitoring w zakładach ubojowych, stały monitoring polegający na tym, że powinny być kamery w miejscu przyjęcia żywca, w magazynach żywca, jak również w trakcie uboju – poinformował Główny Lekarz Weterynarii.

Dodał, że w piśmie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego zaproponował, by w przepisach zawrzeć trzymiesięczny okres przechowywania nagrań z monitoringu, a także by stały dostęp do nich miały Inspekcja Weterynaryjna i organy ścigania.

W weekend reporterzy „Superwizjera” TVN poinformowali o procederze uboju i przerabiania na mięso chorych i padłych krów w jednym z zakładów w województwie mazowieckim.

/IAR/


Posted from my blog with SteemPress : https://www.magnapolonia.org/glowny-lekarz-weterynarii-chce-obowiazkowego-monitoringu-w-ubojniach/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Warning! This user is on my black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #cheetah-appeals channel in our discord.