Budowa zamku w Stobnicy trwa w najlepsze

in magnapolonia •  15 days ago


Budowa ogromnego zamczyska w sercu Puszczy Noteckiej trwa w najlepsze i nic nie wskazuje na to, by cokolwiek miało ją zakłócić.

Budowa zamku w Stobnicy wzbudziła ogromne kontrowersje. Ten 14-kondygnacyjny budynek, wyglądający jak średniowieczna budowla, powstaje na terenie Puszczy Noteckiej w obszarach Natura 2000. Aby powstał, osuszono staw i usypano sztuczną wyspę. Wszystko przy akceptacji i wręcz aprobacie środowisk ekologicznych (m.in. poszczególnych osób z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Fundacji Salamandra), którzy liczyli, że przy okazji inwestycji powstanie Wilczy Park. Kluczową opinię wydał prof. Piotr Tryjanowski (zaangażowany w tzw. obronę Puszczy Białowieskiej), który stwierdził, że budowla nie będzie znacznie oddziaływać na środowisko.

Kontrowersje wybuchły, gdy jeden z internautów opublikował zdjęcie monumentalnej budowli. Szybko okazało się, że instytucje państwowe nic nie wiedziały ani o osuszaniu stawu, ani o tym, że deweloper tymczasowo dosypie około 1 ha wyspy. To wstrząsnęło opinią publiczną, tym bardziej że w tym czasie trwała dyskusja, czy w Puszczy Białowieskiej można położyć utwardzaną nawierzchnię na drodze istniejącej od XVII w. Za gigantyczną budowlę w Puszczy Noteckiej odpowiedzialna jest poznańska spółka D.J.T. Firma jest prowadzona przez braci Nowaków – Dymitra i Tymoteusza, synów Michała Pawła Nowaka, współzałożyciela odzieżowej firmy Solar, niezwiązanego z firmą już od kilku lat.

/Telewizja Republika/


Posted from my blog with SteemPress : https://www.magnapolonia.org/budowa-zamku-w-stobnicy-trwa-w-najlepsze/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Warning! This user is on my black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #cheetah-appeals channel in our discord.

I bardzo dobrze, że trwa. Oby budowa zakończyła się z sukcesem i zgodnie z harmonogramem prac.