Sort:  

@lighteye
Обично је кући на балкону или испред своје куће. Обично не морам да их тражим јер долазе у мој стан :)

Код мене долазе све неки мршави и изгладнели :(

https://steemit.com/@lighteye/domestic-spider-eng-srp-kucni-pauk

Видим. Почните да користите Фласх 👌 Када користите блиц, слике су увијек оштре 👌

Флеш за Фуџи ће мало да сачека, @marjanko. Ал нема флеша који би могао да улепша овог несрећника. Изгледа као да је пао са Габор-дрва и притом закачио сваку грану ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66599.03
ETH 3421.37
USDT 1.00
SBD 2.63