Loondoorbetaling tijdens ziekte

in #loondoorbetaling7 months ago (edited)

Elk jaar zijn de meeste mensen wel eens ziek. Het kan dan gaan om iets kortdurend zoals de griep of een korte opname in het ziekenhuis. In sommige situaties is iemand langdurig ziek. Recht op loon heeft een medewerker altijd, tenzij het voor zijn rekening komt dat hij niet werkt. Valt ziek zijn daar ook onder? Heeft een werknemer wel of geen recht op loondoorbetaling tijdens ziekte? Hoe hoog is het loon dan als er wel recht op is en wie betaalt dan de loondoorbetaling? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.

Lees hier verder: https://www.ris-rijkschroeff.nl/Blogs/Arbeidsrecht/Loondoorbetaling-tijdens-ziekte

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49349.63
ETH 4201.86
BNB 573.50
SBD 5.96