"Estranghero"


"Estranghero"


Tula ng dalawang estrangherong nagmamahalan kahit lihim ang bawat pagkatao


images (12).jpg
Pinagkuhanan ng Imahe


Ang daming tao sa mundo
Akalain mong makakatagpo ako ng isang katulad mo
Produkto ng teknolohiyang makabago
Nagkakausap pero lihim ang bawat pagkatao

Sa panahong ang panulat at papel ay hindi na uso
Magkalayo ngunit nagkakausap tayo.
Posible nga ba na mangyari ang mga bagay na ito?
Oo dahil walang imposible sa henerasyong ito

Ang tadhana walang pinipiling pahahon makaluma man o makabago
Eto nga at nagkakilala tayo.
Ang swerte ko at nagkausap tayo
Kahit na magkaibang pagkatao

Biruin mo sa bilyon bilyong tao sa mundo
Isa ka sa namumukod tanging tao sa buhay ko
Siguro nga nanatiling lihim ang ating pagkatao
At maaaring manatili nalang talaga tayo sa ganito

Subalit hindi na maaalis na naging parte ka ng mundo ko,
Mundo kung saan ang tadhana ay mapaglaro.
Marahil sa pahina ng buhay mo at buhay ko,
Ito lang ang mga talatang nakasaad dito

Ang magkakilala pero hindi talaga kilala,
Ang magkausap ngunit wala talagang paguusap na naganap
Ito ang kapalaran nating dalawang kapwa estranghero
Kapwa estranghero dito sa makabagong mundo


DQmboHdFAz8kFNLLgYr9USbb4rRixZD6KvSjw6JS3ieKeLo_1680x8400.png

And this is @racheleecious or simply "Chel Lee"

Don't forget to Follow, Comment, Upvote and Resteem
DQmWpisRXDF56mV3DgzzPUxb3R2ozseR48YVr2YKtwtrBcV.gif

DQmboHdFAz8kFNLLgYr9USbb4rRixZD6KvSjw6JS3ieKeLo_1680x8400.png

To give @surpassinggoogle your witness voting decision, visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

Other recommended witness: @beanz @curie @teamsteem @acidyo @reggaemuffin @utopian-io @good-karma @blocktrades @timcliff @hr1 @cloh76.witness @busy.org @precise @arca

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I liked your literary composition

ang galing relate po ako dito, nag kilala di naman magkakilala at nag usap pero di naman talaga naka pag usap, husay 😄