Wednesday Note to Self :-)❤️ (hindi kaya, hugot yata e :-D) BILINGUAL

in life •  2 years ago  (edited)

I couldn't think of anything to write today because of so many to-do list raging in my mind since I woke up this early morning. I was able to finish feeding my nanay and gave her medicines. So with my toddler, I bathed her already, fed her brushed her teeth and she's playing with my nanay, as of this posting. My head still aches a little bit due to lack of sleep, as my mother usually wake me up at 12 am, 2 am, 4am and in between to help her turn to her other side and change her diaper in between. There were also times that I need to boil water for her in the middle of the night because she wanted to drink milk, when everybody is fast asleep. This has been the set up since we brought her home and I wanted to just faint and give up. Not to mention that I still need to go to work in the morning (daily Monday to Friday).

BlogPostImage
Image Source(direct link to img)

One of my Facebook friends shared this to me through messenger and I was encouraged not to give up and to keep on believing myself that I can do this. I am tougher than life, by God's grace. I know I can and I will never give up.

Wala na akong halos ibang maisip na maisulat sa araw na ito dahil sa napakaraming bagay na tumatakbo sa aking isipan mula ng ako'y bumangon kaninang umaga. Nagawa ko na lahat ng dapat gawin sa nanay ko at sa anak ko. Yaya duties at caregiver ang peg ko sa gabi. Sa kasalukuyan, si Carleign ay masayang nakikipaglaro sa aking nanay. Medyo sumasakit pa rin ang aking ulo dahil sa kakulangan ng tulog. Gumigising kasi ako ng alasdose, alas dos at alas kwatro ng madaling araw para tulungan siyang tumagilid kabilaan at palitan ang kanyang diaper. Minsan naman ay kailangan kong magpakulo ng tubig dahil gusto niyang uminom ng mainit na gatas, dis oras ng gabi kung saan lahat ay mahimbing ng natutulog. Ganito na halos ang eksena sa gabi mula nong siya'y lumabas sa ospital. Minsan parang gusto ko na lang na mahimatay para lang makapagpahinga ng kahit konti. Gusto ko ng sumuko dahil hirap na rin ako sa ganitong sitwasyon. Kailangan pang pumasok ako sa trabaho araw araw mula Lunes hanggang Biyernes.

Mabuti na lamang at ibinahagi ng aking kaibigan sa Facebook ang larawang ito na may kasamang napakamakapangyahirahang mensahe upang ako ay palakasin at hindi tuluyang magpatalo sa kasalukuyang dinadaanang pagsubok. Naniniwala ako sa aking sarili, na ito ay aking kakayanin, kasama ko ang Maykapal, hindi Niya ako pababayaan. :-)❤️

I am @sashley a.k.a. shirleynpenalosa, a recipient of God's love, mercy and grace. ❤️

Have a blessed Summer month of March 2018 everyone :-)❤️

I am forever grateful to God every day of my life for giving me everything that I need and praise Him all the more for not giving me everything I want. To God be all the honor, praise and glory ❤️ :-)

@surpassinggoogle is such a generous person and has a very big heart for all of us here. Please support him as a witness by voting him at https://steemit.com/~witnesses and type in "steemgigs" at the first search box.


(Photo credits: from sir @surpassinggoogle's post footer)

If you want to give him witness voting decisions on your behalf, visit https://steemit.com/~witnesses again and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

@paradise-found is a wonderful person, a very humble and generous encourager, let us also support him by voting and typing in "gratefulvibes" at the search box


(Photo credits: mam @sunnylife)

Other good witnesses to recommend:

@yabapmatt
@teamsteem
@bayanihan
@jerrybanfield
@hr1
@acidyo
@blocktrades
@curie
@cloh76.witness
@rcarter.witness
@reggaemuffin
@arcange

They need our support

Follow us on #gratefulvibes discord channel (positive and uplifting attitude)
https://discord.gg/7bvvJG


(logo created by @bloghound)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Take time to rest mam a little at a time. God is good all the time!

Pause and be still. Good morning, sis <3

pahinga di pag may time mam. sa isip, sa puso at sa gawa. hehehe. kaya mo yan madam. aja! fighting!

stand firm in your faith mam shirley ..kaya mo yan