06.08.2018 - Olivia's Life

in life •  10 months ago 

It was a Hard day :O

IMG_20180806_191632.jpg

Olivia is sleeping now, this was a hard day, she was screaming all day long. My girlfriend has a Baby Blues :/ .

I support her with all my strength, we can do it :) This is our first baby

IMG_20180806_205523.jpg

Goodnight Olivia <3

image.png

To był ciężki dzień :O

IMG_20180806_191632.jpg

Olivia teraz śpi, to był ciężki dzień, cały czas krzyczała. Moja dziewczyna ma Baby Blues :/ .

##Wspieram ją z całej siły, damy radę :) To jest nasze pierwsze dziecko

IMG_20180806_205523.jpg

Dobrej nocki Oliwia <3

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!