Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Вітаю.

У тестовому режимі запустили біржу, де торгуватимуть STEEM/SBD та існує можливість вводу-виводу їх у гривню.
На даний час можливо на рівні звичайного користувача здійснювати операції на біржі та на сервері у дискорді писати про свої враження.
На біржі існує реферальна програма, а користувачам Steemit, в залежності від їх репутації на платформі, будуть нараховані токени біржі в якості бонусу.
Якщо цікаво, долучайтесь: https://discord.gg/WcDXgsN