Mijn blockchain verhaal deel 5

in life •  5 months ago

cover 'my 'blockchain' story.jpg

English edition

Deel 5; Het ‘steemit platform had ook zijn beperkingen voor mijn creativiteit.

Terwijl ‘facebook’ de strijd aan ging met moeders die de borstvoeding geven, werden de normen met betrekking op naakt steeds meer vernauwd. Zo werden ook enkele van mijn model tekeningen verwijderd op verschillende platformen op het internet.

Spontaan ging ik toen op zoek naar NSFW (Not Safe For Work) blogs op het ‘steemit’ platform. Tot mijn verbazing waren er heel wat verschillende vormen van creaties onder deze term. Van verhalen tot fotografie waren er terug te vinden onder deze hashtag, natuurlijk waren de escort girls en reclame voor porn er ook terug te vinden.

Toen had ik voor de eerste keer een dubbel gevoel bij de wondere wereld van ‘steemit’ Ik had terug een platform gevonden waar ik mijn model tekeningen kon delen, tegelijkertijd kwamen mijn tekeningen terecht tussen een overvloed aan porn. Doch heb ik zo verschillende ‘online girls’ leren kennen waarvan ik enkele modeltekeningen mocht maken.

Gestaag ging het aantal volger de lucht in terwijl mijn payouts (opbrengsten voor je geschreven blogs) amper 1$ haalde. Steeds meer ging ik me verdiepen in de wondere wereld van ‘cryptocurrency’ Meerdere malen per dag ging ik de prijs van steem, een digitale munt gelinkt aan de ‘steem-blockchain’ gaan controleren op een trader site (webpagina waar er gehandeld wordt in verschillende digitale munten) en droomde ik dat de marktwaarde van ‘steem’ ooit 10$ zou bedragen.

In de tussentijd had ik heel wat nederlandstalige steemians leren kennen en vond ik het steeds leuker om te kunnen communiceren en bloggen in het nederlands. Al waren de nederlandstalige blogs nog steeds amper te vinden en was engels de algemene voertaal.

Wordt vervolgd in de blog deel 6; De wondere wereld van discord

Mijn blockchain verhaal deel 1
Mijn blockchain verhaal deel 2
Mijn blockchain verhaal deel 3
Mijn blockchain verhaal deel 4

logo jjhemp blockchain.jpg

promo ws001.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by jackjohannes hemp from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.